W jednym z ostatnich artykułów na naszym blogu poruszaliśmy kwestię najważniejszych trendów w branży magazynowej, które będą stanowić kluczowe motory napędowe dla całego sektora w nadchodzących latach. W poniższym tekście przybliżymy korzyści związane z jednym z wymienionych w nim obszarów – zjawisko robotyzacji w procesach magazynowych i logistycznych. W jaki sposób roboty magazynowe przyczynią się do optymalizacji kosztów i podniesienia wydajności procesów związanych ze składowaniem? Zapraszamy do lektury.

Roboty magazynowe odmieniają realia pracy w magazynie

Przedsiębiorstwa reprezentujące branże logistyczną i magazynową nie ustają w wysiłkach nad podniesieniem rentowności swojego biznesu. Choć aktualne trendy rynkowe nie sugerują, że w najbliższych miesiącach miałoby dojść do spadku zapotrzebowania na ich usługi (wzrastająca rola sektora e-commerce, odbudowa zaburzonych pandemią łańcuchów logistycznych), przedstawiciele branży magazynowej mierzą się z szeregiem wyzwań, związanych z optymalizacją kosztów prowadzonych działań.

Rosnące koszty eksploatacyjne (m.in. energii elektrycznej i gazu w taryfach firmowych) oraz nasilające się zjawisko presji płacowej, połączone z niedoborem doświadczonych specjalistów, to dwa kluczowe czynniki, skłaniające do inwestycji w robotyzację magazynu. Jakie są kluczowe korzyści, które zapewni wdrożenie nowych technologii w magazynach, hubach przeładunkowych i centrach logistycznych?

Zwiększenie szybkości i dokładności procesów magazynowych

Jedną z najbardziej kluczowych korzyści, związanych z inwestycją w automatyzację prac w obrębie magazynu, jest szybsze i bardziej efektywne realizowanie zamówień. Roboty magazynowe mogą pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie będąc przy tym podatnymi na błędy wynikające ze zmęczenia materiału czy nieuwagi. Autonomiczne roboty magazynowe mogą być programowane do wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak sortowanie towarów, co pozwala na usprawnienie procesów magazynowych.

Lepsze zarządzanie przestrzenią magazynową

Robotyzacja w logistyce może również przysłużyć się do optymalizacji dostępnej przestrzeni magazynowej. Autonomiczne roboty mobilne są w stanie pracować w trudno dostępnych dla pracowników miejscach, co umożliwia wykorzystanie dotychczas nieużytkowanych powierzchni magazynowych – autonomiczne roboty magazynowe będą w stanie pracować na dużych wysokościach, zwiększając wykorzystanie przestrzeni pionowej magazynu.

Ewolucja w dotychczasowym zarządzaniu magazynem

Automatyzacja i robotyzacja w logistyce wpływają także na zmiany w koncepcji magazynowania. Inwestycja w roboty magazynowe (i związane z nimi magazyny automatyczne) skłania firmy do analizy stosowanej dotychczas koncepcji magazynowania na gruncie strategicznym. Magazyny, huby przeładunkowe i centra logistyczne stają przed trudnym wyzwaniem spojrzenia na proces składowania towarów w sposób kompleksowy oraz starannego rozważenia, jakie rozwiązania w perspektywie będą dla nich najbardziej efektywne.

Robotyzacja w logistyce staje się faktem

W trakcie realizacji dla największych marek z całej Polski pozostajemy w stałej współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, wspólnie szukając optymalnych rozwiązań, które będą stanowić odpowiedź na wszystkie potrzeby inwestora. Wśród najciekawszych propozycji instalacji magazynowych, wspierających robotyzację w logistyce, warto wymienić rozwiązania naszych Partnerów z marki Loop Store, oferujących m.in.:

  • automatyczny magazyn z układnicą ROBiN, przeznaczony dla obiektów o ograniczonej wysokości, zapewniający możliwość gęstego składowania jednostek, wypełniając całą wysokość obiektu. Z rozwiązania tego chętnie korzystają magazyny przyprodukcyjne, dążące do pełnej kontroli nad składowanymi produktami w metodzie FIFO oraz eliminacji manualnego transportu pomiędzy poszczególnymi strefami;
  • system Pallet Shuttle, pracujący pod kontrolą aplikacji zapewniającej wygodny dostęp do funkcji manualnych oraz kompleksowy wgląd w statystyki na temat wydajności systemu. Warto podkreślić również, że rozwiązanie to może być zintegrowane z innymi systemami produkcyjnymi i magazynowymi.

Chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści zapewni Ci robotyzacja w logistyce?

Inwestycja w roboty magazynowe oraz automatyzacja procesów składowania wpływa na wiele aspektów funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych, zwiększając ich wydajność, ograniczając koszty i optymalizując mniej rentowne obszary. Zastanawiasz się, czy gruntowna modernizacja magazynu przyniesie oczekiwane rezultaty? Nasi eksperci chętnie udzielą wszelkich informacji na nurtujące Cię pytania – już dziś skontaktuj się z opiekunami inwestycji marki Nedcon Silesia i poznaj liczne zalety nowoczesnych systemów magazynowych.