background image Regały wspornikowe, regał wspornikowy - Nedcon

Regały wspornikowe

Dlaczego warto wybrać regały wspornikowe Nedcon Silesia?

  • umożliwiają gromadzenie jednostek o nietypowych wymiarach,
  • przystosowane do wymogów zakładów drzewnych i metalowych,
  • obsługiwane manualnie lub za pomocą maszyn,
  • zaprojektowane przez doświadczony zespół ekspertów,
  • maksymalna waga konstrukcji może wynosić nawet 4,5 tony.

system do użytku wewnątrz hal jak i na zewnątrz

zróżnicowane rodzaje wypełnień poziomów

obsługa ręczna lub z wykorzystaniem maszyn

Czym są regały wspornikowe?

Regały wspornikowe to urządzenia przeznaczone do składowania materiałów pakietowych, w tym dłużycowych.

Jednostki ładunkowe pakietowe formuje się z ładunków jednostkowych, gdzie długość pojedynczego elementu wynosi L>1,2 m, a jeden z wymiarów jest n-krotnie większy od pozostałych. Zależność ta występuje najczęściej w przypadku składowania prętów, rur oraz arkuszy blachy.

W celu sformowania pakietów wykorzystuje się podstawki, jarzma, pasy oraz zawiesia łańcuchowe. Ze względu na wymiary oraz nierzadko dużą masę jednostki ładunkowej, elementy te wymagają użycia specjalistycznych maszyn i urządzeń, które będą wspierać prace ładunkowe oraz proces magazynowania.

Jak dzieli się regały wspornikowe?

Regały wspornikowe możemy podzielić na instalacje obsługiwane ręcznie oraz takie, do których obsługi wymagane są odpowiednie maszyny i urządzenia.

Regały wspornikowe ręczne

Regały wspornikowe obsługiwane ręcznie to konstrukcje o wysokości do 3,5 m, których długość pakietu może wynosić maksymalnie do 3 m. Łączna waga tej konstrukcji może osiągać około kilkuset kilogramów, a masa pojedynczego ładunku jednostkowego waha się pomiędzy 15 a 25 kg.

Regały wspornikowe obsługiwane mechanicznie

Do obsługi niektórych regałów wspornikowych używa się urządzeń pomocniczych, takich jak drabiny stacjonarne oraz przejezdne. W przepadku regałów, które należy obsługiwać przy użyciu jednojezdniowych wózków widłowych, długość pakietu często przekracza 6 m, a łączna masa wynosić może do 4,5 t.

Jak zbudowane są regały wspornikowe?

Regały wspornikowe to konstrukcje, których budowa charakteryzuje się układem powtarzających się słupów bądź ram ze wspornikami lub podporami.

Słupy oraz ramy nośne zachowują stałe położenie podczas składowania materiału, a pozycja wsporników bądź podpór może być modyfikowana. Regały mogą być przytwierdzone do podłoża, na którym zostały ustawione lub poruszać się na zestawach jezdnych lub po torowisku, na którym zostały posadowione.

Słupy regałów wspornikowych lub same wsporniki mogą być wykonane ze spawanych elementów gorącowalcowanych. Istnieje również możliwość formowania profili w procesie gięcia blach. Łączenie wsporników ze słupami nośnymi odbywa się poprzez połączenia śrubowe lub połączenia hakowe. Istnieje możliwość zmiany położenia wsporników dzięki kulistej bądź trapezowej perforacji słupa.

Jak przebiega składowanie materiałów o nietypowych gabarytach?

Składowanie materiału w regałach wspornikowych może się odbywać bezpośrednio na wspornikach. Długość i rozstaw wsporników, czyli słupów, wyznaczana jest na podstawie masy ładunku.

Należy również wiedzieć, czy w procesie formowania użyto urządzeń pomocniczych, takich jak palety specjalne lub podkładki, które miałyby zwiększyć podatność techniczną do prac ładunkowych oraz sztywności pakietu.

W przypadku gdy długość jednostki ładunkowej jest zdecydowanie mniejsza od rozstawu wsporników, istnieje możliwość zastosowania wypełnień gniazd regałowych, takich jak krata, płyta bądź profile zimnogięte. Rozwiązanie to sprawdza się również wtedy, gdy chcemy przeciwdziałać odkształceniom składowanego materiału, związanym ze zbyt niską sztywność własną pakietu bądź niewykorzystania stosownych urządzeń pomocniczych.

Regały wspornikowe – innowacyjne rozwiązania firmy Nedcon Silesia

Wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne, pozwala nam na udział w bardzo restrykcyjnych projektach.

Wykonujemy projekty, w których regały wspornikowe muszą spełniać surowe wymagania. Dotyczy to głównie realizacji, gdzie do obsługi regałów używa się układnic bądź suwnic natorowych kolumnowych. W instalacjach tego rodzaju, precyzja operacji ładunkowych wymaga niskich odkształceń i przemieszczeń roboczych regałów, która może wynosić od kilku do kilkunastu milimetrów. Przykładem takiej konstrukcji jest połączenie „ typowej” konstrukcji regałów wspornikowych z konstrukcja kratownicową.

Do regałów wspornikowych zaliczamy także regały wjezdne zblokowane (drive-in). Wśród naszych rozwiązań projektowych znajdują się również regały wspornikowe do obsługi ręcznej. Dysponujemy także złożonymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, przeznaczonymi do współpracy z maszynami i urządzeniami automatycznymi.

Regały wspornikowe w wyposażeniu budowlanych obiektów magazynowych

W magazynach mogą występować rozmaite place składowe, przeznaczone np. do składowania tarcicy czy rur.

Zainstalowane w tych strefach regały wspornikowe należy przystosować do zróżnicowanych warunków klimatycznych. W tym celu stosuje się rozmaite zadaszenia boczne oraz ściany. W przypadku pracy na zewnątrz, elementy pokrywa się ocynkiem oraz warstwą farby proszkowej. W przypadku regałów wspornikowych, które są wykonane z profili gorącowalcowanych, możliwe jest pokrycie ich elementowo cynkiem ogniowym.

Jak dzielimy regały wspornikowe?

Regały wspornikowe można podzielić na regały stałe i przejezdne.

Regały wspornikowe stałe posiadają podpory konstrukcyjne, które nie zmieniają swojego położenia względem składowanego materiału. Takie regały wspornikowe mogą być na stałe przymocowane do podłoża. W regałach wspornikowych przejezdnych konstrukcja zmienia swoje położenie z materiałem względem podłoża.Napisz do nas+48 71 780 42 72

sales@nedcon.pl

Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław

    Brak pliku
      Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.*