Regały wspornikowe: składowanie materiałów w pakietach

Regały wspornikowe to urządzenia przeznaczone do składowania materiałów pakietowych, w tym dłużycowych. Jednostki ładunkowe pakietowe formuje się z ładunków jednostkowych, gdzie długość pojedynczego elementu wynosi L>1,2 m, a jeden z wymiarów jest n-krotnie większy od pozostałych. Zależność ta występuje najczęściej w przypadku składowania prętów, rur oraz arkuszy blachy.

W celu sformowania pakietów wykorzystuje się podstawki, jarzma, pasy oraz zawiesia łańcuchowe. Ze względu na wymiary oraz nierzadko dużą masę jednostki ładunkowej, elementy te wymagają użycia specjalistycznych maszyn i urządzeń, które będą wspierać prace ładunkowe oraz proces magazynowania.

Polecane produkty

Antresole magazynowe
Regały wysokiego składowania
Regały automatyczne