Co wyróżnia regały do zautomatyzowanych systemów składowania towarów małogabarytowych NEDCON Silesia:

  • możliwość podwieszenia układnicy na regale,
  • możliwość zaprojektowania systemu o podwójnej głębokości,
  • możliwość kombinacji z systemami przepływowymi,
  • możliwość zaprojektowania indywidualnych rozwiązań,
  • jesteśmy z Państwem już od etapu pracy nad koncepcją do uruchomienia całego systemu.

MINILOAD – co nas wyróżnia?

Automatyczne systemy do składowania towarów małogabarytowych tzw. MINILOAD to coraz bardziej popularne rozwiązanie, które znacznie usprawnia procesy logistyczne w magazynach. Układnica zintegrowana z systemem WMS w magazynie układa plastikowe pojemniki na regałach, które występują w dwóch typach:

 • regał z otwartym frontem na małe ładunki (tzw. open-face), gdzie układnica może pobierać jednostkę chwytając ją od spodu,
 • wielomiejscowe regały na małe ładunki (tzw. beam-type), gdzie układnica pobiera jednostkę chwytając ją od czoła lub z boków.

MINILOAD profesjonalny projekt gwarancją sukcesu

Oba typy wymagają bardzo precyzyjnego projektowania i wykonania, gdyż ich jakość znacząco wpływa na efektywność pracy układnic. NEDCON Silesia przywiązuje bardzo dużą uwagę, aby ograniczyć imperfekcje i odkształcenia konstrukcji. Jesteśmy świadomi, że nawet niewielkie przekroczenie wartości granicznych może powodować zatrzymanie pracy całego systemu, a niezaburzone funkcjonowanie jest warunkiem opłacalności inwestycji.

Dostarczamy systemy najlepszej, jakości, zwymiarowane z uwzględnieniem charakterystycznych wymagań i w pełni spełniające wszystkie wytyczne norm europejskich i branżowych. Dzięki Naszej wiedzy i doświadczeniu wspomagamy klienta w procesie inwestycji w automatyczny system składowania już na etapie pracy nad koncepcją i towarzyszymy mu aż do zakończenia projektu. System każdorazowo optymalizujemy pod ciężar jednostek ładunkowych oraz wysokość magazynu i projektujemy pod obsługę dowolną układnicą, nawet podwieszoną na regale. Jesteśmy zawsze otwarci na współpracę przy dostarczaniu rozwiązań niestandardowych.

Miniload już nawet z tylko jedną układnicą

Projektujemy także regały miniload z tylko jedną ścieżką/układnicą, które często stanowią największe wyzwanie ze względu na problem z zapewnieniem sztywności w kierunku poprzecznym do ścieżki. Widząc, że inwestycja w automatyczne systemy do składowania towarów w pojemnikach staje się uzasadniona już nawet dla mniejszych przedsiębiorstw zachęcamy do kontaktu z Nami w celu dokładniejszego zapoznania się z tym produktem.

Regały do zautomatyzowanych systemów składowania towarów mało gabarytowych występują w dwóch typach:

– regał z otwartym frontem na małe ładunki, gdzie układnica może pobierać jednostkę chwytając ją od spodu,
– wielomiejscowe regały na małe ładunki (tzw. beam-type), gdzie układnica pobiera jednostkę chwytając ją od czoła lub z boków.

Oba typy wymagają bardzo precyzyjnego projektowania i wykonania.

Masz pytania?