Automatyczny magazyn – potrzeby i analizy

Aby nasi projektanci magazynów automatycznych mogli stworzyć w pełni wydajny system, szczególnie ważne jest, aby Klient dobrze znał swój proces magazynowania i potrafił przewidzieć jego przyszłe potrzeby. Działamy na podstawie analizy mierzalnych danych oraz przyjętych założeń. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, które są niezbędne do rzetelnego przygotowania projektu. Do stref tych zaliczyć należy m.in.

  • ogólne warunki w magazynie automatycznym
  • transportowany produkt
  • układ magazynu i proces logistyczny
  • wydajność systemu
  • sterowanie – jakie systemy informatyczne już istnieją w firmie i jaka powinna być integracja

Polecane produkty

Miniload
Regały automatyczne
Antresole magazynowe