background image Inspekcje i serwis - Nedcon

Inspekcje i serwis

Inspekcja regałów – ekspercki przegląd regałów magazynowych

  • Decydując się na zakup oraz użytkowanie regałów magazynowych, musimy pamiętać o obowiązkowych przeglądach poszczególnych systemów regałowych. Kontrola określana jako przegląd ekspercki, powinna być przeprowadzona przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.
  • Celem wizyty Inspektora jest identyfikacja możliwych zagrożeń oraz podjęcie odpowiednich kroków, które zapobiegną uszkodzeniom powstającym podczas codziennego użytkowania regałów. Ekspertem zwykle jest przedstawiciel producenta danego systemu regałowego. Jest to tzw. PRSES, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wyposażenia magazynowego.

doświadczeni specjaliści

regularne wizytacje

kompleksowe raporty

Etapy przeglądu regałów

Inspekcje regałów są procesem wieloetapowym, w który zaangażowanych jest kilka osób. Typowy przegląd ekspercki można podzielić na trzy podstawowe etapy:

  1. W przypadku dostrzeżenia usterki, każdy pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia jej do PRSES, gdyż może wpływać ona na bezpieczeństwo pracowników i zgromadzonych towarów.
  2. PRSES (lub osoba przez niego wyznaczona) w regularnych odstępach czasu wykonuje inspekcję, z której powinien sporządzić pisemny raport.
  3. Usterka przechodzi również przegląd ekspercki, wykonywany przez firmę zewnętrzną np. producenta danych regałów. Inspekcja taka powinna odbywać się w odstępach nie większych niż 12 miesięcy.

Audyt magazynu dostarcza niezbędnych informacji

Po zakończonym audycie magazynu, wykonanym przez eksperta firmy Nedcon, sporządza on odpowiedni raport. Zawiera on wszelkie zastrzeżenia oraz zalecenia na temat niezbędnych napraw, które należy przeprowadzić, aby doprowadzić magazyn i uszkodzone komponenty do ich pierwotnego stanu.
W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów na nowe, Nedcon Silesia dostarczy Państwu w najkrótszym możliwym czasie indywidualną ofertę. Będzie ona uwzględniać wszystkie potrzeby, które wyniknęły w ramach przeprowadzonej kontroli. Przygotowane dokumenty będą teraz powiązane jednym unikatowym numerem, który znajdzie się również na tabliczce znamionowej regałów. Tabliczka ta będzie również zawierać informację o aktualnym przeglądzie oraz jego następnym zalecanym terminie.

Przebieg serwisu regałów

Po dostawie zamówionych komponentów i ustaleniu dogodnego terminu, wykwalifikowani technicy Nedcon wykonują prace naprawcze i serwisowe poprzez wymianę uszkodzonych komponentów na nowe. Każdorazowa naprawa wykonana zgodnie z zaleceniami protokołu oraz producenta i jest potwierdzona odrębnym dokumentem.
Informacja ta, wraz z wygenerowanymi wcześniej pismami, stanowi integralną całość w przypadku kontroli uprawnionych do tego organów, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy. Miejsca napraw zostają oznaczone w systemie Nedcon, a nasi specjaliści uzupełniają raport o dodatkowe rozwiązania i sposoby zabezpieczenia newralgicznych miejsc w magazynie. Do najczęściej polecanych sugestii należy m.in. instalacja dodatkowych ochron na słupy.

Szkolenie inspektorów wewnętrznych

Przeprowadzane przez Nedcon szkolenia mają na celu zapoznanie personelu technicznego (w tym PRSES) z zasadami prowadzenia wewnętrznych kontroli oraz nadzorów nad regałami wysokiego składowania. Udzielane w ramach szkolenia informacje są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 15 635. Podczas szkolenia omawiany szeroki zakres tematów, ściśle związanych z użytkowanym magazynem. Przeprowadzamy również analizę ryzyka, związaną z danym typem użytkowanych systemów regałów. W szczególności zwracamy uwagę na:
• konstrukcję regałów,
• ładunki, które mogą być umieszczane w regałach,
• normy dotyczące konstrukcji,
• bezpieczeństwo w magazynie,
• klasyfikację uszkodzeń,
• najczęściej spotykane typy awarii.
Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Więcej informacji odnośnie informacji na temat inspekcji regałów mogą Państwo znaleźć na naszym blogu.

Napisz do nas+48 71 780 42 72

sales@nedcon.pl

Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław

    Brak pliku
      Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.*