background image Polityka Prywatności - Nedcon

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności odnosi się do pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych przez rejestrującego się na stronie www.nedcon.pl Klienta.

Administratorem danych osobowych jest Nedcon Silesia Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław, zwana dalej Spółką.

Podstawą prawną Polityki Prywatności jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Każdy klient rejestrujący się na stronie www.nedcon.pl akceptuje poniższe zasady Polityki Prywatności:
1. Rejestrujący się na stronie www. nedcon.pl Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie swoich danych przez Nedcon Silesia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław.
2. Dane te to imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon.
3. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym momencie po uprzednim kontakcie z nami pod adresem: sales@nedcon.pl .Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych danych na Państwa temat, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.
4. Spółka zobowiązuje się do nieujawniania danych Klienta innym podmiotom z zastrzeżeniem sytuacji, gdy właściwe organy zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
5. Spółka zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Klientów danych osobowych.
6. Serwis Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony internetowej.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis Internetowy i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z witryny i Serwisu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki Cookies wykorzystywane przez Serwis Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Napisz do nas+48 71 780 42 72

sales@nedcon.pl

Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław

    Brak pliku
      Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.*