background image Projektowanie magazynów - Nedcon

Projektowanie magazynów

Projektowanie regałów – wieloetapowy proces pracy

 • Umiejętność opracowania indywidualnego projektu wyposażenia magazynowego, który odpowie na wysokie wymagania Klienta, wymaga fachowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Nieoceniona jest również znajomość szeroko pojętej logistyki magazynowania oraz prawa budowlanego. Komplet tych kompetencji zapewniają specjaliści Nedcon Silesia.
 • Nasi eksperci współpracują z Klientem za pośrednictwem opiekuna inwestycji, pozostając z nim w stałym kontakcie na każdym etapie projektu.
 • Proces ten trwa od rozpoczęcia konsultacji, doradztwa i planowania (uwzględniając zarówno projektowanie regałów, jak i magazynów), poprzez proces instalacji systemu, aż do przygotowania szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania systemu.

Dedykowany opiekun

Dopasowany projekt

Wiedza ekspertów

Doradztwo w zakresie projektowania

Po wnikliwym zapoznaniu się z możliwą do zagospodarowania powierzchnią oraz charakterystyką towarów, które będą składowane w projektowanym magazynie, analizujemy wszelkie możliwe warianty wyposażenia przestrzeni. Zwracamy uwagę nie tylko na dostępną powierzchnię, ale również na rodzaj, kubaturę oraz funkcje pomieszczeń.

Przed zaaranżowaniem magazynu, dzielimy go na poszczególne strefy funkcjonalne, takie jak:

 • strefa przyjęcia towaru,
 • strefa kontroli towaru,
 • strefa magazynowania (uwzględniająca sposób i czas składowania),
 • strefa pobierania towaru z magazynu (uwzględniająca praktykę pobierania),
 • strefa wydawania towaru na produkcję bądź jego wysyłki na zewnątrz.

Gotowy projekt zagospodarowania magazynu

Projekt magazynu, który zostaje przedłożony Klientowi, zawiera kilka propozycji wyposażenia. Uwzględnia różne systemy składowania, m. in. strukturę ABC czy sposób wejścia i wyjścia towarów z magazynu. Przykłady rozwiązań:

 1. LIFO (ang. Last In, First Out), „ostatnie weszło, pierwsze wychodzi” – zasadę tę stosuje się niemal wyłącznie w przypadku towarów nieulegających starzeniu. System charakteryzuje się prostotą i brakiem konieczności zachowania dostępu do każdej jednostki.
 2. FIFO (ang. First In, First Out), „pierwsze weszło, pierwsze wychodzi” – system stosowany w magazynach przelotowych, w których poprawna selekcja towarów wiąże się z inwestycją w odpowiedni rodzaj infrastruktury.
 3. FEFO (ang. First Expired, First Out), „pierwsze do przeterminowania, pierwsze wychodzi” – metoda stosowana przede wszystkim w branży spożywczej i chemicznej, zgodnie z którą kluczowym kryterium wysyłki towaru jest jego termin przydatności do spożycia lub użycia.

W przedstawianym projekcie dzielimy się również uwagami w zakresie zmian kształtu bądź wysokości budynku, które mogłyby przełożyć się na redukcję kosztów obsługi magazynu w rozliczeniu na jednostkę składowania.

Każdy projekt Nedcon tworzony jest w oparciu o wcześniej ustalone kryteria finansowe i zawsze bierze pod uwagę takie aspekty, jak rozłożenie budowy na etapy czy możliwość późniejszego powiększenia powierzchni magazynowej.

Projektowanie regałów a obowiązujące normy

Inżynierowie Nedcon posiadają niezbędną wiedzę w zakresie projektowania wyposażenia magazynowego w zgodności z normami regałowymi oraz prawem budowlanym.

Uczestniczą w pracach grup technicznych Europejskiej Federacji Regałowej (ERF), która jest częścią szerzej znanej FEM (Europejskiej Federacji Składowania). W ramach tej organizacji pracują wspólnie z najlepszymi ekspertami na kontynencie, tworząc dokumenty wyznaczające standardy jakości i bezpieczeństwa. Dokonują również rewizji obowiązujących norm projektowania, użytkowania i specyfikacji systemów regałowych.

Napisz do nas+48 71 780 42 72

sales@nedcon.pl

Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław

  Brak pliku
    Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.*