background image Szkolenia - Nedcon

Szkolenia

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?

 • wyjaśniamy zasady prowadzenia wewnętrznych kontroli i nadzorów,
 • przekazujemy wiedzę zgodną z obecnymi przepisami,
 • dbamy o kompleksowe umiejętności pracowników,
 • prowadzimy kompleksową analizę ryzyka,
 • zatrudniamy ekspertów w branży magazynowej,
 • bierzemy czynny udział w tworzeniu branżowych norm.

szkolenia PRSES

doświadczeni specjaliści

szeroka tematyka

Jakie szkolenia oferujemy?

Szkolenie z zakresu normy PN-EN 15635 dla inspektorów wewnętrznych PRSES (eng. Person Responsible for Storage Equipment Safety)

Przeprowadzone przez Nedcon Silesia szkolenie ma na celu zapoznanie zatrudnianego przez klienta personelu technicznego (w tym PRSES) z zasadami prowadzenia wewnętrznych kontroli oraz nadzorów nad regałami wysokiego składowania. Udzielane w ramach szkolenia informacje są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 15635:2010 – Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

Poznaj zakres szkoleń

Podczas szkolenia omawiany szeroki zakres tematów, ściśle związanych z procedurami bezpieczeństwa względem użytkowanych konstrukcji magazynowych.

Nasi specjaliści przybliżają uczestnikom szkolenia najpopularniejsze zagrożenia i wyzwania, stojące zarówno przed inspektorem wewnętrznym PRSES, jak i pozostałymi pracownikami. Uczymy, jak rozpoznać uszkodzenia, które mogą prowadzić do tymczasowego wyłączenia z użytku poszczególnych regałów bądź zagrażać bezpieczeństwu zatrudnianych pracowników lub składowanych towarów. Prezentujemy również, w jaki sposób wysoka jakość stosowanych przekłada się na ryzyko ich długoterminowego uszkodzenia.

Analizujemy wszystkie kluczowe czynniki

W ramach szkolenia przeprowadzamy analizę ryzyka, związaną z danym typem użytkowanych systemów regałów. 

 • Wśród aspektów, na które zwracamy szczególną uwagę, warto wymienić m.in.:
 • konstrukcję regałów,
 • specyfikę ładunków, które mogą być umieszczane w regałach,
 • normy dotyczące danych konstrukcji,
 • bezpieczeństwo w magazynie,
 • klasyfikację uszkodzeń,
 • najczęściej spotykane typy awarii.

Szkolenie potwierdzone certyfikatem

Każdy z uczestników prowadzonych przez nas szkoleń otrzymuje certyfikat potwierdzający swój udział w wydarzeniu.

Wystawiony certyfikat stanowi potwierdzenie umiejętności nabytych podczas szkolenia w zakresie rozpoznawania i unikania usterek, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla przebywających w magazynie pracowników oraz gromadzonych towarów. Dokument ten potwierdza również pozyskanie wiedzy na temat rozpoznawania stanu instalacji magazynowych, zgodnej z obowiązującą obecnie normą PN-EN 15635:2010, określającej wytyczne dla aspektów obsługi o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa konstrukcyjnego systemów do składowania.

Napisz do nas+48 71 780 42 72

sales@nedcon.pl

Rzeźnicza 28-31, 50-130 Wrocław

  Brak pliku
    Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.*