Usługi

Szkolenia

Certyfikowane szkolenia z tematów związanych z procedurami bezpieczeństwa względem użytkowanych konstrukcji magazynowych.

Inspekcje i serwis

Audyty magazynów, ekspercki przegląd regałów magazynowych, serwis regałów oraz szkolenia inspektorów wewnętrznych.

Projektowanie magazynów

Konsultacje, doradztwo, projektowanie regałów i magazynów, instalacje systemów, szkolenia z prawidłowego użytkowania systemów.