Systemy magazynowe obniżają koszty prowadzenia biznesu

Systemy regałów magazynowych odgrywają ważną rolę w magazynowej polityce przedsiębiorstwa również z perspektywy ekonomicznej. Ułatwiają one minimalizację kosztów, redukując wydatki związane z utrzymaniem zapasów i infrastruktury magazynowej. Odpowiednio dobrane systemy magazynowe gwarantują również ciągłość dostaw od momentu procesu produkcji, aż do przekazania gotowego wyrobu finalnemu odbiorcy.

Wsparcie procesów e-commerce

Rozwój rynku e-commerce wywołał potrzebę płynnym zarządzaniem dużą liczbą zwrotów oraz konieczność posiadania zapasu sprzedawanego asortymentu – zarówno w swoich magazynach, jak i magazynach poszczególnych partnerów biznesowych. Odpowiednie prowadzenie procesów logistycznych wymaga również odpowiedniego programu magazynowo-sprzedażowego do całościowej obsługi Klienta.

Zdjęcie 1.: Przykład magazynu wyposażonego w nowoczesne technologie do kompletacji zamówień.

System magazynowy to coś więcej niż wyposażenie magazynu

Głównym zadaniem systemów magazynowych jest przede wszystkim odpowiednie uporządkowanie i powiązanie ze sobą elementów wchodzących w skład magazynu. Właściwie zaprojektowany sposób zarządzania pracą magazynu obejmuje całe spektrum czynników, takich jak nadzorowanie osprzętu mechanicznego, wykorzystywanego do przemieszczania, przechowywania, kontroli i ochrony materiałów, towarów i produktów. System ten towarzyszy towarom w całym procesie produkcji, dystrybucji, konsumpcji oraz końcowej utylizacji.

Wydzielenie właściwych stref magazynów

Zgodnie z powszechnie przyjętą metodologią, w magazynie występują cztery główne strefy, powiązane z kolejnymi etapami pracy nad gromadzonymi towarami:

  1. strefa przyjęć,
  2. strefa składowania,
  3. strefa kompletacji,
  4. strefa wydań.
Zdjęcie 2.: System kompletacji do pojemników tzw. good-to-men.

Jak wyposażyć i wybrać optymalną przestrzeń magazynową?

Ze względu na większe zainteresowanie przedsiębiorstw nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi, tempo ich przyrostu wzrosło. Rynek ten jest zależny od zmian technologicznych i organizacyjnych procesów magazynowych.

Do kluczowych zagadnień należy obecnie przede wszystkim właściwe rozplanowanie powierzchni magazynowych, prawidłowe zaprojektowanie wszystkich elementów procesu magazynowego oraz odpowiednio prowadzona organizacja magazynu. Działanie te sprawią, że powierzchnia magazynu będzie wykorzystana w sposób optymalny.

W świetle powyższych informacji, warto rozważyć podsumowanie potencjalnych kosztów – czy lepiej budować magazyn samodzielnie czy wynająć odpowiedni obiekt wraz z wyposażeniem? Na co należy zwrócić uwagę? Więcej informacji na temat samodzielnego projektu magazynu i organizacji jego pracy znajdą Państwo w jednym z naszych artykułów blogowych.

Zdjęcie 3.: Wielopoziomowy system składowania oraz transportu – przykład optymalizacji powierzchni.

Aby poprawnie zaprojektować system magazynowe, należy zwrócić szczególną uwagę na:

Zdjęcie 4.: Podwojenie strefy do kompletacji oraz przygotowania zamówień do wysyłki poprzez zastosowaniu podestu roboczego.

Systemy magazynowe – inwestycja, która się zwraca

Sprawne funkcjonowanie gospodarki materiałowej w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym przyczynia się do redukcji kosztów związanych z przepływem materiałów i produktów w obrębie całego przedsiębiorstwa. Systemy regałów magazynowych umożliwiają także poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zwiększają wydajności i możliwości składowe.

Na wdrożeniu kompleksowego systemu zyskają zarówno pracownicy, jak i Klienci. Wzrost jakości obsługi Klienta przełoży się również na obniżenie kosztów logistycznych związanych z magazynowaniem – jednym z podstawowych elementów łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa.

Prawidłowo rozplanowane systemy magazynowe ograniczają powstawanie nadmiernych zapasów, redukując je do ilości zaspokajającej bieżące potrzeby. Zmiana ta sprawia, że miejsca składowania surowców i produktów gotowych mogą być w znacznym stopniu zsynchronizowane z procesem produkcji oraz procesami zużycia materiałów.

Zdjęcie 5.: System z półkami do kompletacji zamówień wraz z buforem na składowanie zapasów na paletach.