Co to jest automatyzacja procesów?

Automatyzacja procesów, czasami nazywana też automatyzacją systemu, digitalizuje ręczne procesy, takie jak gromadzenie danych inwentaryzacyjnych i integruje te dane ze środowiskiem oprogramowania, takim jak baza danych lub system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Ten rodzaj automatyzacji działa w ekosystemie kodów kreskowych i bezprzewodowych skanerów kodów kreskowych w celu wprowadzania i śledzenia danych, które są następnie przekazywane za pośrednictwem oprogramowania do scentralizowanego repozytorium, w którym przechowywane są informacje do przyszłego zarządzania nimi.

Najprościej mówiąc, automatyzacja procesów polega na zastosowaniu specjalistycznego sprzętu oraz systemów magazynowania i wyszukiwania, do wykonywania zadań w obszarach, w których wcześniej operacje były wykonywane przez pracowników bez specjalistycznych kwalifikacji i z pomocą najprostszych narzędzi. Zgodnie z definicją o automatyzacji magazynu mówimy, gdy dochodzi do automatyzacji jak największej ilości prostych procesów, a co za tym idzie ograniczenia ilości osób pracujących w magazynie lub znacznego zwiększenia wydajności magazynu przy niezmiennej załodze. W najbardziej podstawowym zakresie zautomatyzowany magazyn próbuje ograniczyć ręczne zadania, które spowalniają przepływ towarów.

Automatyzacja fizyczna – zalety

Automatyzacja fizyczna, odnosi się do zastosowania w magazynie robotów i systemów zautomatyzowanego transportu. Takie systemy są oczywiście bardziej kosztowne we wdrożeniu, dlatego sprawdzą się szczególnie i przyniosą rozsądny zwrot z inwestycji w większych systemach magazynowych oraz centrach dystrybucyjnych (ang. Distribution Center). Przykłady fizycznej automatyzacji obejmują technologię, a wśród nich m.in. zautomatyzowane pojazdy bez kierowców ang. AGV – Automated Guided Vehicle i autonomiczne roboty mobilne ang.AMR – Autonomous Mobile Robot, która zapewnia dostarczenie towarów do osoby ang. GTP – Good To People.

Zautomatyzowany magazyn wykorzystuje kilka kluczowych technologii do przemieszczania towarów, na przykład zautomatyzowane systemy transportu poziomego czyli tzw. przenośniki i urządzenia do magazynowania m.in. urządzenia nazywane układnicami ang. ASRS – Automatic Storage and Retrieval System. Dzięki nim w połączeniu z systemem zarządzania magazynem (WMS) można uzyskać bardzo duże wydajności oraz przepływy materiałowe przy ograniczonym nakładzie pracy ludzkiej.

Najlepiej zilustruje to powyższy przykład: wymieniony system składowania ASRS może być używany ze standardowymi ładunkami, jak również niestandardowymi ładunkami, wtedy jako nośniki używa się dodatkowe zestandaryzowane jednostki, na których umieszczane są kartony czy inne nietypowe towary użytkowane w magazynie. Standardowe ładunki upraszczają obsługę oraz pozwalają zoptymalizować koszty urządzeń peryferyjnych takich jak przenośniki, bramki skanujące czy urządzenia do kontroli zawartości nośników.

Zdjęcie przedstawia system Miniload
 z dodatkowymi nośnikami do transportu i magazynowania towaru.

Kiedy warto zastanowić się nad automatyką w magazynie lub chociażby zautomatyzowaniem jednego czy kilku procesów?

– Bardzo duża ilość ładunków jest przenoszona do i z magazynu oraz ścieżka, którą wykonujemy jest powtarzalna.

– Posiadamy bardzo ograniczoną ilość miejsca i chcemy zwiększyć wysokość składowania, a standardowe wózki czy systemu podnoszenia nie są w stanie podnieść towarów tak wysoko, zwłaszcza jeśli składujemy małe jednostki pojemnikowe czy kartonowe.

– W procesie nie jest dodawana żadna wartość tzn. towar jest przyjmowany, układany w magazynie, następnie pobierany i wysyłany i czynność ta jest bardzo powtarzalna.

– W przypadku magazynów gdzie dokładność ma kluczowe znaczenie ze względu na potencjalnie kosztowne uszkodzenia ładunku czy pomyłki w wydaniu, które zdarzają się przy pobieraniu towarów.

– Musimy zwiększyć ilości pracowników, tylko po to aby ponownie sprawdzić dokładność zamówienia.

– Obecne procesy są zbyt pracochłonne i czasochłonne co wpływa na spadek wydajności w magazynie.

– Twoja firma nie może ufać swoim stanom magazynowym, ponieważ rzadko kiedy są one dokładne.

– Wzrasta koszt obsługi pojedynczego zamówienia z uwagi na niewydolność załogi czy procesów obecnie funkcjonujących w magazynie.

Jakie fizyczne systemy automatyczne najlepiej wybrać?

Najbardziej popularne systemy to karuzele, windy pionowe, automatyczne systemy magazynowania i wyszukiwania czyli układnice, mini-układnice i zautomatyzowane pojazdy do transportu materiałów AGV czy Tranfercar. Istnieje również osobna kategoria automatyzacji procesów, która obejmuje przenośniki, które przenoszą i kierują materiał do następnej odpowiedniej operacji np. sortowania oraz cała infrastruktura związana z pakowaniem, ważeniem oraz zarządzaniem wszystkimi czynnościami, które zwykle wykonywane są w magazynach typowo logistycznych, ukierunkowanych na obsługę e-commerce przez ludzi.

Zdjęcie przedstawia system przenośników do transportu pojemników pomiędzy poziomami oraz do zasilenia lokacji w systemie regałów półkowych
 wielopoziomowych Nedcon.

Właśnie w magazynach e-commerce często głównymi czynnikami, które decydują o wdrożeniu automatyki są:

  • zwiększenie szybkości kompletacji pakowanych, a następnie wysyłanych zamówień
  • konieczność kompletacji większej ilości zamówień, w krótszym czasie i po obniżonych kosztach per zamówienie
  • ograniczenie błędów przy kompletowaniu zamówień
  • chęć pozyskania danych do dalszej analizy (np. o sezonowości, stanach online itp.)
  • sprzedaż poprzez różne kanały dystrybucji
  • zarządzanie zwrotami.

Jeżeli chodzi o planowanie systemu to warto zwrócić uwagę na kilka prostych zabiegów, które znacznie zwiększą wydajność systemów automatycznych:

– Rozbicie lokacji paletowych tzw. podłogowych na „dwa poziomy” za pomocą nowej poprzeczki lub dodając drugą SKU pionowo podzieloną na jednej palecie. Spowoduje to utworzenie pół-paletowego kompletu, co zapewni pobieranie dwóch SKU ze zbliżonych lokacji.

– System odprowadzający opróżnione kartony SKU ze stacji wzdłuż przenośnika, aby uniknąć bałaganu.

– Unikanie ponownej obsługi czyli np. użycie opakowania wysyłkowego – a nie plastikowego pojemnika do kompletacji.

– Używanie wag liniowych do wykonywania kontroli jakości według wagi produktu, a nie liczenia produktów już spakowanych.

– Wstępne oznakowanie kartonów wysyłkowych przed ich złożeniem lub rozpoczęciem odbioru.

– Wbudowanie urządzenie do układania kartonów, urządzeń do ich zamykania czy wypełniania, aby zwiększyć prędkość linii.

– Wykorzystanie pracy dorywczej w celu minimalizacji kosztów.

Zdjęcie przedstawia system kompletacji z regałami przepływowymi
 oraz przenośnikami.

Podsumowanie:

Oba rodzaje automatyzacji umożliwiają ulepszenie procedur magazynowych do poziomów niemożliwych do uzyskania przez zwiększenie wydajności pracowników. Urządzenia przejmują powtarzalne i czasochłonne lub trudne zadania, dając przestrzeń i czas pracownikom magazynu do skoncentrowania się na bardziej znaczących czynnościach, w których wymagana jest interwencja człowieka.

W niektórych przypadkach automatyzacja może zapewnić zwrot z inwestycji w ciągu 12-16 miesięcy, w zależności od wyboru rozwiązania i kosztów finalnych. W większości przypadków zwrot z inwestycji trwa od 5 do 10 lat. Dlatego inwestowanie w odpowiedni rodzaj automatyzacji może mieć wpływ na sukces wdrożenia lub niepowodzenia takiej instalacji.

Jeśli potrzebujesz wysokowartościowego i wydajnego rozwiązania i dysponujesz wystarczającym budżetem, wprowadzenie odpowiedniego fizycznego lub zaawansowanego sprzętu do automatyzacji procesów w magazynie może być właściwym wyborem.

Zawsze jednak warto porównać to z automatyzacją poszczególnych procesów w postaci rozwiązania do automatycznego gromadzenia danych lub systemu zarządzania magazynem, które mogą być przyjęte i skalowane w ramach operacji magazynowych praktycznie dowolnej wielkości, typu, lokalizacji lub branży i już mogą być początkiem zautomatyzowania Twoich procesów magazynowych.

Zdjęcie przedstawia ścieżkę do kompletacji w systemie miniload z zastosowaniem Pick to Light.