Choć poprawnie wykonany montaż regałów magazynowych jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strefy składowania, to niejedyny czynnik, który ma wpływ na wytrzymałość i niezawodność zainstalowanego wyposażenia. Należy pamiętać, że nawet odpowiednio zmontowane konstrukcje muszą podlegać cyklicznej konserwacji, a zatrudnieni pracownicy powinni zostać przeszkoleni w kwestii odpowiedniego użytkowania danych regałów. Jak upewnić się, że zmontowane wyposażenie spełni nasze oczekiwania?

Montaż regałów magazynowych musi przebiegać zgodnie z pierwotnym projektem

Zarówno konstrukcje tworzone na indywidualne zamówienie, jak i oferowane na naszej stronie gotowe regały, posiadają tzw. tablice znamionowe. Plansze te zawierają szereg kluczowych informacji, dotyczących m.in. wymiarów poszczególnych poziomów i dopuszczalnego obciążenia podestów czy nośności półek. Na planszach znamionowych znajdują się również skrócone wytyczne obsługi regału, opisujące zasady jego użytkowania, obowiązujące normy czy postępowanie na wypadek usterki.

Warto podkreślić, że tylko prawidłowy montaż regałów magazynowych pozwoli osiągnąć zakładane przez producenta parametry w zakresie nośności i wytrzymałości instalacji – w składanym regale nie należy wprowadzać żadnych nieautoryzowanych modyfikacji względem pierwotnego stanu i projektu, gdyż mogą one spowodować jego uszkodzenie. Nawet powierzchowna z początku usterka może z biegiem czasu przekształcić się w poważną awarię, które może grozić zawaleniem regału.

Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy regały są montowane bez odniesienia do instrukcji i wówczas okazuje się, że zaślepka słupa regału półkowego służy jako stopa regału, lub stężenia w ramie regałowej nie są zamontowane wg schematu:

schemat złego i poprawnego montażu regałów magazynowych

Rys.1. Schemat niewłaściwego i poprawnego montażu regałów magazynowych

Montaż regałów magazynowych a naruszenie konstrukcji – co robić?

Każde odstępstwo od przyjętej w projekcie koncepcji stanowi ryzyko wystąpienia uszkodzenia. W przypadku dostrzeżenia i zgłoszenia usterki, pracownicy powinni usunąć składowany towar z danej sekcji i wyłączyć regał z systemu składowania. Przerwa w użytkowaniu instalacji powinna trwać aż do momentu jednoznacznego ustalenia, czy występująca awaria nie doprowadziła do spadku nośności regału i nie wymaga natychmiastowej naprawy.

Planując naprawę regałów magazynowych, która przywróci daną konstrukcję do użytku, należy zastosować wyłącznie oryginalne komponenty producenta. Prace te należy zlecić profesjonalnym monterom, którzy wykonają je zgodnie z instrukcją, uwzględniając założenia opisane w pierwotnym projekcie.

Inspekcje regałów, czyli jak ograniczyć ryzyko długotrwałej awarii?

Zgodnie z normą PN-EN 15635 (Stalowe statyczne systemy składowania – Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania), za bezpieczeństwo urządzeń do składowania odpowiedzialna jest osoba na stanowisku PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety). Zadaniem osoby na tym stanowisku jest inwentaryzacja uszkodzeń i analiza problemów związanych z bezpieczeństwem, ustala harmonogram oględzin regałów i przyjmuje pisemne raporty z rocznej inspekcji eksperckiej.

Jakie czynniki podlegają ocenie specjalisty? Wśród najważniejszych parametrów należy wymienić m.in.:

  • skalę uszkodzeń powstałych wskutek uderzeń,
  • ciężar składowanych jednostek,
  • sposób rozłożenia towaru na poziomach,
  • stan techniczny belek,
  • pionowość ram,
  • wyszukiwanie pęknięć spoin i elementów metalowych.

Montaż regałów magazynowych w świetle późniejszej adaptacji

Należy pamiętać, że raz przeprowadzony montaż regałów magazynowych nie zamyka nam drogi do przebudowy istniejących konstrukcji zgodnie z przyszłymi potrzebami. Zmiana dotychczasowej konfiguracji jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody producenta regału, który poświadcza, że wprowadzone modyfikacje nie stanowią zagrożenia.

Konfiguracja poziomów w przerobionym regale musi odpowiadać treści tablicy znamionowej. Osoby odpowiedzialne za rekonfigurację regału nie mogą również ingerować w strukturę komponentów poprzez dokonywanie dodatkowych spawów czy wierceń.

schemat przedstawiający umieszczenie tablicy znamionowej

Rys.2. Przykład umieszczenia tablicy znamionowej na regale magazynowym

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Planujesz całkowicie nową aranżację swojego magazynu? Szukasz specjalistów, którzy przeprowadzą dla Ciebie kompleksową inspekcję ekspercką? Postaw na Nedcon Silesia – doświadczoną markę specjalizującą się projektowaniu magazynów, która wykonała już ponad 1000 realizacji dla największych marek z całej Polski.