Każdy towar, który został umieszczony w magazynie, musi w odpowiednim momencie wyruszyć w dalszą drogę. Proces przygotowania składowanych w magazynach jednostek do przekazania do odbiorcy końcowego nosi miano kompletacji. Czy kompletacja zamówień zawsze przebiega tak samo? Co zrobić, aby proces ten odbywał się szybciej i sprawniej? Zapraszamy do lektury.

Czym jest kompletacja zamówień w magazynie?

Kompletacja zamówień to szereg działań, których celem jest wyszukanie i pobranie zamówionych przez klienta towarów. Jednostki te są później pakowane i składane w całe zamówienie, a zgromadzone jednostki trafiają do wysyłki do końcowego odbiorcy. Zadaniem osób nadzorujących pracę magazynu jest nieustanne dążenie do tego, aby kompletacja zamówień w magazynie wymagała możliwie jak najmniej czasu i energii.

Obecnie kompletacja zamówień jest podzielona na dwa podstawowe rodzaje – towar do człowieka (dotyczy to przede wszystkim magazynów zautomatyzowanych) oraz człowiek do towaru (odpowiedzialny za kompletowanie zamówień pracownik samodzielnie gromadzi odpowiednie produkty).

Jakie są rodzaje kompletacji zamówień?

W branży szeroko pojętej logistyki magazynowej, kompletacja zamówień może być realizowana na różne sposoby, a najbardziej fundamentalny podział obejmuje kompletację ręczną i kompletację automatyczną. Tradycyjna kompletacja ręczna to metoda, w ramach której pracownicy magazynu osobiście lokalizują i gromadzą zamówione produkty. Sposób ten wymaga dokładnego zaznajomienia z układem magazynu i jest stosunkowo czasochłonny, lecz pozwala na elastyczne dostosowanie się do specyficznych wymagań zamówień.

Kompletacja automatyczna to rozwiązanie, które wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak roboty magazynowe, systemy sortujące czy przenośniki, zwiększając tym samym szybkość i dokładność procesu. Automatyzacja minimalizuje ryzyko błędów, zwiększa wydajność i pozwala na obsługę większej liczby zamówień w krótszym czasie. Oba te rodzaje mają swoje zalety i są polecane w magazynach w zależności od potrzeb, skali działalności i dostępności inwestycji w nowoczesne technologie.

Rodzaje kompletacji zamówień ze względu na miejsce

Analizując proces kompletacji zamówień w kontekście miejsca realizacji tego działania, jesteśmy w stanie wyróżnić kompletację jednostopniową i kompletację wielostopniową, które różnią się od siebie stopniem złożoności procesu. Kompletacja jednostopniowa to proces, w którym wszystkie produkty zamówienia są zbierane w ramach jednego przejścia pracownika przez magazyn – metoda ta jest szczególnie efektywna w przypadku mniejszych magazynów z ograniczoną liczbą SKU (Stock Keeping Units).

Kompletacja wielostopniowa polega na gromadzeniu produktów w kilku etapach, często z wykorzystaniem różnych stref magazynowych. Sposób ten okazuje się szczególnie skuteczny w przypadku dużych centrów dystrybucyjnych, gdzie różnorodność i rozmieszczenie produktów ich wymaga bardziej złożonego podejścia w zakresie przygotowywania towarów w dalszą drogę. Warto podkreślić jednak, że oba rodzaje kompletacji zamówień mają ten sam długofalowy cel – optymalizację czasu i kosztów procesu realizacji zamówień, zapewniając jednocześnie wysoką dokładność i satysfakcję końcowego klienta.

Kompletacja zamówień „towar do człowieka”

Przygotowanie towarów w dalszą drogę w oparciu o koncepcję „towar do człowieka” zakłada wykorzystanie nowoczesnych systemów regałów automatycznych, wyposażonych w rozwiązania takie jak układnice czy przenośniki pojemnikowe bądź paletowe. Korzyści z takiej inwestycji obrazuje Manager ds. sprzedaży w firmie Nedcon, mgr inż. Anna Iwanowicz:

Interesującym przykładem automatyzacji procesów logistycznych jest zastąpienie klasycznych rozwiązań typu supermarket przy produkcji. Często spotkanym schematem jest połączenie regałów paletowych i rolkowych, gdzie na pełnych paletach trzymany jest zapas komponentów, których potrzebuje produkcja. Dolną część regałów stanowią regały rolkowe, z których zgodnie z zasadą FIFO komponenty są wydawane na produkcję.

Problem w tym rozwiązaniu stanowi m.in. konieczność obsługi regałów przez elektryczne wózki widłowe, które potrzebują ok 3000 mm do swobodnych manewrów. Obsługa wózkiem to także ryzyko uszkodzeń mechanicznych oraz konieczność spełnienia licznych wymogów BHP, które mają zminimalizować ryzyko, np. upadku palety z wysokości.

Co udałoby nam się osiągnąć, gdybyśmy usprawnili proces poprzez odejście od ciężkich i mało zwrotnych wózków widłowych, umieszczając w to miejsce robota? Wyeliminujemy wówczas szereg zagrożeń, związanych z ryzykiem uszkodzeń mechanicznych, kosztownego dozbrajanie regałów w celach bezpieczeństwa czy ryzyko końcówek serii czy braku komponentów, o czym będzie informował nas sam system. Rozwiązanie to pozwoli nam zoptymalizować dostępną przestrzeń, ominąć wiele przeszkód i usprawnić cały proces kompletacji!

Korzyści z inwestycji w nowoczesne systemy magazynowe podkreśla również Konrad Potomski, partner systemu z firmy Loopstore, będący twórcą rozwiązania BOXss. Które branże zyskają najwięcej na zastosowaniu nowoczesnych regałów automatycznych?

schemat systemu magazynowego automatycznego boxss

Powyższe rozwiązanie można zastosować w branży produkcyjnej oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba dostarczania i buforowania części potrzebnych do montażu. Do kategorii tej należy zaliczyć branżę automotive oraz inne sektory, w których odbywa się seryjny montaż, wymagający stałego dopływu części oraz zapasu produkcyjnego. Rozwiązanie to sprawdzi się tam, gdzie znajduje się dużo jednostek SKU i mamy do czynienia z dużym obszarem składowania oraz dużą liczbą linii kompletacyjnych na godzinę.

W przypadku kompletacji 1:1, gdzie każde zlecenie realizowane jest osobno, ludzie spacerujący po podłodze uzyskują około 40-80 linii na godzinę. W przypadku multi-order-picking wydajności te kształtują się zazwyczaj w okolicy 100-150 linii na godzinę. Szacuje się, że w przypadku wartości rzędu ponad 150 linii na godzinę, opłaca się wdrożyć rozwiązanie „towar do człowieka”.

Oczywiście, zastosowanie kompletacji „towar do człowieka” nie wynika tylko z wydajności, lecz również z powierzchni i wysokości składowania. Dla operacji manualnych wykorzystuje się zabudowę do wysokości 2-2,5 m lub antresole. Ograniczona wysokość składowania, która nie przekracza 2,5 m sprawia, że składowanie towarów do kompletacji zajmuje dużą powierzchnię. Problem ten częściowo rozwiązują antresole, lecz wtedy mamy do czynienia z koniecznością pokonywania kilku poziomów.

W obu przypadkach operator musi przejść dziennie dziesiątki kilometrów. To wszystko wpływa na zmęczenie i spadek wydajności kompletacji. Co więcej, osoby kompletujące zamówienia muszą być dobrze zorientowane w ułożeniu towarów na magazynie, żeby wiedzieć, gdzie co się znajduje.

Oczywiście, istnieje możliwość wyszkolenia pracownika – pracodawcy mierzą się jednak z dość dużą rotacją na tego typu stanowiskach, co wiąże się z ciągłym szkoleniem nowoprzyjętych. System „towar do człowieka” eliminuje wyżej wymieniony problem, ponieważ rolą operatora jest tylko pobrać element z pojemnika i odłożyć do pojemnika kompletacji.

wizualizacja działania systemy magazynowego boxss

Zarówno miejsce pobrania, jak i odłożenia towaru jest wskazywane przez komputer oraz elementy świetlne, dzięki czemu wyręcza operatora i ogranicza ryzyko popełnienia błędu do minimum. W rozwiązaniu tego typu, szkolenie nowoprzyjętych pracowników jest szybsze i sprowadza się tylko do przeszkolenia z podstawowej obsługi stacji GTM, dzięki czemu istnieje możliwość częstszej rotacji pracowników w strefach kompletacji. Ma to również ogromne znaczenie w przypadku sezonowych pików, gdzie na krótki okres potrzebna jest większa ilość kompletujących – podczas gdy w normalnych warunkach niezbędny byłby cykl szkoleń, a magazyn nie funkcjonowałby przy maksymalnej możliwej wydajności, w przypadku GTM nie ma tego problemu.

Kompletacja zamówień na zasadzie „człowiek do towaru”

Kompletowanie zamówień w oparciu o regułę „człowiek do towaru” polega na przemieszczaniu się pracowników po magazynie i zbieraniu towarów uwzględnionych w zamówieniach. Istnieje kilka metod kompletacji zamówień w oparciu o tę regułę – różnią się one od siebie m.in. wymaganym stopniem zautomatyzowania magazynu.

  • pick and pack – najprostsza i najbardziej podstawowa metoda kompletowania zamówień, oparta o samodzielne pobieranie jednostek z poszczególnych regałów,
  • pick by light – system zarządzania magazynem podświetla lampki bądź diody nad regałami, zawierającymi przedmiot zamówienia,
  • put to light – kompletacja przy pomocy wykorzystującego ekrany systemu informatycznego, który wskazuje miejsce, w których znajdują się dane towary oraz pokazuje ich docelowe miejsce.

Pięć praktycznych kroków do usprawnienia procesu kompletacji

Wydajna i szybka kompletacja zamówień w magazynie pomaga wygospodarować oszczędności i stanowi cenny atut dla firm z sektora e-commerce. To właśnie w tej branży błyskawiczna realizacja zamówień jest szczególnie istotna, stanowiąc jeden z najważniejszych kryteriów wyboru danego sklepu przez klientów. Aby komplementacja zamówień przebiegała możliwie najsprawniej, należy pamiętać o:

  • ujednoliceniu sposobu kompletowania zamówień w całym obiekcie (oraz przyuczeniu kadry pracowniczej),
  • możliwie największym zagospodarowaniu dostępnego miejsca składowania,
  • zastosowaniu odpowiedniego systemu składowania, dostosowanego do charakterystyki gromadzonych produktów,
  • inwestycjach w urządzenia, które będą wspierać szybką kompletację zamówień,
  • zapewnieniu właściwego przepływu towarów, m.in. poprzez ograniczenia ryzyka braku towarów, co mogłoby doprowadzić do opóźnień.

Czy kompletacja zamówień zajmuje więcej czasu niż kiedyś?

Skontaktuj się z Nedcon Silesia – nasi eksperci stworzą dla Ciebie optymalną przestrzeń składowania, która zapewni Ci oczekiwaną wydajność i efektywność. Dołącz do ponad 1000 dużych marek, które zdecydowały się na współpracę z naszą firmą i przekonaj się, jak wielu korzyści dostarczy Ci nowoczesny magazyn.