Dobrze zorganizowane procesy logistyczne i przemyślana konstrukcja magazynu są niezwykle istotne dla sprawnej, wydajnej pracy. Co zrobić w sytuacji, w której dotychczasowa organizacja przestała spełniać pokładane w niej oczekiwania? Jak rozpoznać moment, gdy wdrożenie zmian staje się konieczne?

Wiele przedsiębiorstw, które zaobserwowało problem z optymalnym wykorzystaniem magazynu, uznało, że wynika on ze zbyt małej powierzchni samego obiektu. Po naszej interwencji okazywało się jednak, że źródłem problemu nie był rozmiar magazynu, lecz jego niewydajne zaaranżowanie.

1. Pusta, niezagospodarowana przestrzeń

Problem ten dotykał przede wszystkim miejsc, w których wyposażenie było dokupowane stopniowo i w odpowiedzi na bieżące potrzeby, nie uwzględniając szerszej koncepcji. Dobrze zaprojektowany magazyn obejmuje wyłącznie regały, ścieżki dostępowe i ewakuacyjne, nie pozostawiając żadnej przestrzeni niezagospodarowanej. Jeśli w Twoim magazynie są puste miejsca, które nie służą niczemu, to sygnał, że warto przeprojektować obiekt.

2. Brak swobodnej komunikacji

Warto pamiętać, że koncepcja optymalnego zaaranżowania przestrzeni różni się w zależności od branży. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo działa w sektorze, w którym najważniejszy jest czas realizacji (np. e-commerce lub branża farmaceutyczna), warto upewnić się, że wydzielone ścieżki dostępu są wystarczająco szerokie i nieskomplikowane, aby nie powodować opóźnień. Odpowiedni projekt może znacząco wpłynąć na wydajność całego systemu logistycznego.

3. Brak ciągłości pomiędzy kolejnymi strefami

Zgodnie z powszechnie przyjętą koncepcją, przestrzeń magazynową dzielimy na cztery podstawowe strefy: przyjęć, składowania, kompletacji oraz wydań. Warto dołożyć wszelkich starań, aby poszczególne sektory znalazły się jak najbliżej siebie. Poprawna organizacja stref magazynowych pozwoli przyspieszyć realizację procesów i uniknąć zatorów komunikacyjnych. Jeśli Twój obiekt nie był projektowany w oparciu o podstawowe zasady logistyczne, warto przemyśleć jego modernizację – to kluczowe dla prawidłowego rozwoju całej firmy.

4. Zbyt duża liczba postojów pomiędzy operacjami

Choć fundamentalny podział magazynu opiera się na czterech powyższych strefach, zakres podejmowanych działań jest ściśle powiązany ze specyfiką przedsiębiorstwa. Przykładem magazynów wielofunkcyjnych są m.in. zaplecza magazynowe sklepów, które odpowiadają również za wysyłanie paczek do końcowych klientów oraz odbiór ewentualnych zwrotów. Zła organizacja wewnętrzna może opóźnić powyższe czynności i negatywnie wpłynąć na satysfakcję klienta. Przemyślany projekt magazynu i nowoczesne wyposażenie obiektu zredukuje liczbę postojów i przyspieszy podejmowane działania.

5. Brak automatyzacji

Choć część magazynów doskonale radzi sobie bez oprogramowania WMS (ang. Warehouse Management System), to brak zautomatyzowanych systemów magazynowych może być czynnikiem wywołującym opóźnienia w realizacji procesów wewnętrznych. Automatyzacja magazynu pomaga monitorować m.in. braki w zaopatrzeniu i ułatwia kompletację zamówień. Jeśli jako firma mierzysz wysoko, nie zwlekaj z inwestycją w nowoczesny projekt magazynu. Twoja konkurencja prawdopodobnie już nad nim pracuje.

Odmień swój magazyn z Nedcon Silesia

Nasza firma od dwóch dekad pomaga dużym i średnim firmom zmaksymalizować potencjał swoich magazynów. Pragniesz zmodernizować przestrzeń składowania? Skontaktuj się z naszymi opiekunami inwestycji i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Więcej o serwisie magazynu znajdziesz tu: https://nedcon.pl/uslugi/inspekcje-szkolenia-i-serwis/.