Wydajna realizacja bieżących procesów magazynowych jest wypadkową kilku powiązanych ze sobą czynników, takich jak stosowane techniki składowania, rodzaj zainstalowanych regałów czy wielkość samego obiektu. Innym istotnym elementem przestrzeni magazynowej są zawarte w nim ścieżki, mające kluczowy wpływ na szybkość przepływu jednostek. Czym powinny charakteryzować się właściwie zaplanowane drogi transportowe? Zapraszamy do lektury.

Czym są drogi transportowe?

Drogi transportowe to ciągi komunikacji pieszej i transportu bliskiego, których zadaniem jest ułatwienie przemieszczenia się po obszarze magazynu. Strefy te powinny być zaprojektowane z należytą starannością, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo pracowników oraz stworzenie logicznej sieci komunikacyjnej, podnoszącej wydajność procesów magazynowych.

Aby drogi transportowe mogły być wytyczone w sposób poprawny, muszą spełniać kilka fundamentalnych kryteriów. Należy do nich m.in.:

 • właściwa szerokość (uzależniona od gabarytów stosowanych urządzeń transportowych),
 • przystosowanie do liczby potencjalnych użytkowników,
 • przystosowanie do charakterystyki i gabarytów składowanych ładunków,
 • odpowiednie oznakowanie.

Jak wyznaczyć szerokość drogi transportowej?

Ustalenie odpowiedniej szerokości jedno- bądź dwukierunkowych dróg transportowych w magazynie to jeden z najważniejszych etapów prac. Zbyt wąskie ścieżki uniemożliwią skuteczną realizację bieżących zadań – pozostawienie zbyt szerokich dróg prowadzi do utraty cennej przestrzeni, którą można było wydzielić pod instalacje magazynowe.

Zgodnie z przepisami, minimalna szerokość linii transportowej powinna wynosić 120 cm. W praktyce, odpowiednia szerokość drogi transportowej jest sumą dwóch parametrów – minimalnej szerokości transportowego ładunku (bądź szerokości danego urządzenia do pojazdu transportu bliskiego) oraz dodatkowego „marginesu”, pozwalającego na bezpieczne pobranie bądź odstawienie.

Informacje na temat wymogów w zakresie szerokości dróg transportowych są dostępne w wycofanej już normie PN-M-78010:1968 – Transport wewnętrzny – Drogi i otwory drzwiowe – Wytyczne projektowania, która w dalszym ciągu stanowi cenne źródło wiedzy przy planowaniu magazynu.

 Ruch pieszyUrządzenia transportu bliskiegoRuch pieszy oraz bezsilnikowych urządzeń transportu bliskiegoRuch pieszy oraz silnikowych urządzeń transportu bliskiego
Ruch jednokierunkowymaksymalna szerokość ładunku + 30 cmmaksymalna szerokość ładunku + 60 cmmaksymalna szerokość ładunku + 90 cmmaksymalna szerokość ładunku + 100 cm
Ruch dwukierunkowypodwójna maksymalna szerokość ładunku + 60 cmpodwójna maksymalna szerokość ładunku + 90 cmpodwójna maksymalna szerokość ładunku + 180 cmpodwójna maksymalna szerokość ładunku + 200 cm

Warto podkreślić również, że obowiązujące przepisy określają również dozwoloną prędkość maksymalną dla poruszających się po obiekcie pieszych oraz pojazdów. Po obszarach przeznaczonych zarówno dla pieszych, jak pojazdów, można poruszać się z maksymalną prędkością 3 km/h. Z wyższymi limitami spotkamy się w samych magazynach i przyległych halach (6 km/h), w pobliżu budynków (12 km/h) oraz na prostych odcinkach (18 km/h). W każdej z powyższych sytuacji prędkość maksymalna powinna być dostosowana do aktualnie panujących warunków w magazynie (np. ograniczonej tymczasowo widoczności).

Bezpieczne drogi transportowe, czyli jakie?

Wyznaczenie odpowiedniej szerokości drogi transportowej w magazynie to zaledwie jeden z wielu czynników, wpływających na jej komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo pracowników oraz gromadzonych towarów. Wśród pozostałych aspektów, mających wpływ na wydajność codziennej pracy, warto wymienić:

 • zapewnienie twardej i równej nawierzchni, pozbawionej ewentualnych stopni bądź progów,
 • odpowiednie oświetlenie każdego fragmentu drogi,
 • obecność oznaczeń poziomych oraz pionowych,
 • właściwą nośność, przystosowaną do charakterystyki wykorzystywanych urządzeń,
 • zabezpieczenie wejść do obiektu przed wtargnięciem osób niepowołanych,
 • wyeliminowanie pochyłości,
 • zapewnienie dobrze widocznych i oznakowanych przejść dla pieszych w relatywnie bezpiecznym miejscu (np. długi, prosty odcinek pomiędzy instalacjami).

Stwórz bezpieczne drogi transportowe z Nedcon Silesia

Zastanawiasz się nad gruntowną przebudową magazynu? Chcesz upewnić się, że wytyczone na nowo drogi transportowe będą zgodne z aktualnymi przepisami? Dołącz do zadowolonych klientów naszej firmy – na przestrzeni lat zrealizowaliśmy setki kompleksowych projektów magazynów dla dużych przedsiębiorstw na terenie całej Polski. Już dziś skontaktuj się z naszymi doradcami i poznaj korzyści, jakie zapewniają nowoczesne drogi transportowe w magazynie.