Aby magazyn funkcjonował z najwyższą możliwą wydajnością, musi on działać w oparciu o odpowiednie wyposażenie i właściwe procedury składowania, które pozwolą jak najszybciej realizować poszczególne procesy. Osoba projektująca systemy magazynowania powinna w równym stopniu uwzględniać oba powyższe czynniki – w jaki sposób upewnić się, że przyjęte rozwiązania są właściwe?

Jakie korzyści przyniosą Twojej firmie odpowiednie systemy magazynowania?

Systemy magazynowania można zdefiniować jako ogół procesów zachodzących w magazynie. To również przyjęty przez daną firmę szereg działań, mający zapewnić stabilny przepływ materiałów i informacji na każdym etapie gromadzenia jednostek.

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wiążą się z wdrożeniem sprawnego systemu magazynowania, warto podkreślić m.in. prosty dostęp do przechowywanych towarów, możliwie najkrótsze ścieżki transportowe pomiędzy konkretnymi strefami obiektu i wygospodarowanie największej pojemności składowania.

Przyjęte systemy magazynowania są związane z charakterystyką obiektu

Zyski płynące z inwestycji w systemy magazynowania są uzależnione od przeznaczenia obiektu, zastosowanych technologii oraz wyszkolenia personelu. Nie należy bagatelizować również istotnych czynników wewnętrznych, takich jak:

 • funkcja magazynu (dostawcza, produkcyjna, rozdzielcza itp.),
 • typ obiektu (otwarty, zamknięty, naziemny – dostosowany zwykle do trwałości gromadzonych produktów),
 • wysokości składowania (poniżej 4.2 m – niskiego składowania, 4.2-7.2 m – średniego, powyżej 7.2 m – wysokiego)
 • zastosowane konstrukcje magazynowe oraz wewnętrzne środki transportu jednostek, takie jak przenośniki czy wózki widłowe.

Systemy magazynowania w praktyce

Większość magazynów dzieli się na 4 fundamentalne strefy, które odzwierciedlają drogę, jaką przebywają znajdujące się w nich towary:

 • przyjęcia – rozładunek i potwierdzenie odbioru towaru przywiezionego przez dostawcę, po którym następuje przekazanie go do kolejnej strefy,
 • składowania – umieszczenie jednostek we właściwym miejscu, wyznaczonym w oparciu o charakter jednostki (paleta, karton, materiały dłużycowe),
 • kompletacji (jako oddzielna strefa bądź element strefy składowania) – miejsce do przeprowadzenia kontroli jakościowej oraz ilościowej, w którym odbywa się również znakowanie wydawanego towaru,
 • wydawania – załadunek jednostek i fizyczne opuszczenie magazynu przez towar.

Warto pamiętać również, że poszczególne strefy mogą być osadzone w układzie przelotowym („od lewej do prawej”), kątowym (np. w kształcie litery „L”) czy workowym, gdzie strefy przyjęcia i wydawania znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zadaniem sprawnego systemu magazynowego jest osiągnięcie maksymalnej wydajności w przepływie towarów pomiędzy kolejnymi strefami.

Jakie korzyści przyniosą Ci nowe systemy magazynowania?

Przytoczone powyżej informacje pokazują, że stworzenie optymalnego systemu magazynowania wymaga uwzględnienia wielu czynników, związanych z charakterem danego obiektu, przyjętym podziałem na strefy czy zastosowanymi konstrukcjami. Warto pamiętać jednak, że decydując się na współpracę z Nedcon Silesia, zyskasz:

 • nowoczesne instalacje magazynowe, które wypełnią kubaturę obiektu w możliwie największym stopniu,
 • szybką realizację poszczególnych procesów składowania,
 • obiekt dopasowany do towarów o różnej charakterystyce i gabarytach,
 • magazyn o możliwie najkrótszym okresie zwrotu poniesionych kosztów.

Już dziś skontaktuj się z naszymi opiekunami inwestycji i przekonaj się, jakie rozwiązania możemy Ci zaproponować. Dołącz do ponad 1000 zadowolonych klientów z całej Polski, którzy skorzystali z rozwiązań technologicznych firmy Nedcon.