Utrzymanie ruchu to pojęcie stosowane przede wszystkim w sektorze produkcyjnym, które można interpretować jako ogół procesów bądź działań wspierających prawidłową eksploatację posiadanej infrastruktury technicznej. Skuteczność tychże procesów jest uzależniona m.in. od jakości wykorzystywanych maszyn i instalacji na terenie obiektu, takich jak regały do składowania komponentów i półproduktów.

W jaki sposób dobór odpowiednich regałów może wpłynąć na utrzymanie ruchu w magazynie? Zapoznaj się z naszym najnowszym artykułem, w którym opisujemy zastosowane przez nas rozwiązania w realizacji dla klienta działającego w branży produkcyjnej.

Na czym polega utrzymanie ruchu? Poznaj najważniejsze składowe

Utrzymanie ruchu to niezwykle złożony proces, który obejmuje nie tylko codzienne zadania w obrębie produkcji, lecz dotyczy również szeroko pojętej analityki i planowania działań w przyszłości. Wśród najważniejszych działań, na których zorientowane jest utrzymanie ruchu w magazynie, warto wymienić m.in.

 • przeprowadzanie przeglądów, cykliczna konserwacja i wykonywanie napraw wykorzystywanych maszyn,
 • monitorowanie i optymalizacja zużycia zasobów, energii oraz mediów,
 • analiza efektywności procesów produkcyjnych,
 • cykliczne inwentaryzacje posiadanego sprzętu,
 • utrzymanie optymalnego stanu zapasów wykorzystywanych komponentów,
 • nadzór nad dostępnymi częściami zamiennymi.

Warto podkreślić również, że na przestrzeni ostatnich lat dominujących trendów w działaniach, mającym na celu utrzymanie ruchu w magazynie, stała się automatyzacja produkcji. Wdrożenie nowoczesnych maszyn wydłuża efektywny czas pracy, obniżając koszty pracownicze.

Magazyn utrzymania ruchu – poznaj rozwiązania od Nedcon Silesia

Prawidłowo zaprojektowany magazyn utrzymania ruchu i zapewnienie dostępności części zamiennych to dwa kluczowe elementy, które wpływają na płynność produkcji. Pracując nad koncepcją dla jednego z klientów z branży produkcyjnej, musieliśmy zmierzyć się z szeregiem złożonych kwestii, takich jak:

 • dużą liczbą i różnorodnością komponentów o zróżnicowanych gabarytach,
 • różnym tempem zużycia poszczególnych typów części,
 • różnym priorytetem zapotrzebowania na poszczególne części,
 • ograniczoną kubaturą magazynu, którego maksymalna wysokość wynosiła 3500 mm.

Powyższe czynniki sprawiły, że zdecydowaliśmy się zaproponować podział magazynu na 3 strefy:

1.     Regały wspornikowe z kratą na elementy długie, ciężkie bądź niewymiarowe

Regały wspornikowe mogą być przeznaczone do składowania rur, prętów, stalowych profili czy bel drewna. Konstrukcje te występują zarówno w konfiguracji jednostronnej, jak i dwustronnej. Mogą być zamontowane w hali jak i na zewnątrz, pokryte antykorozyjną warstwą ocynku.

2.     Regały półkowe obsługiwane manualnie z dodatkowym asortymentem, takim jak:

 • kosze stalowe na peszle (karbonowe rury elektroinstalacyjne),
 • przegrody,
 • wieszaki na kable i podobne komponenty,
 • listwy etykietowe z nazwą poszczególnych lokalizacji.

3.     Regały automatyczne obsługiwane przez układnicę

Zaproponowany przez nas system Miniload realizujemy wspólnie z firmą Loopstore – partnerem od automatyzacji regałów, który dostarcza układnice dla rozwiązań automatycznych. Opracowany system Miniload jest przeznaczony do pracy w niskich pomieszczeniach o maksymalnej wysokości wynoszącej 4 metry.

Miniload to rozwiązanie modułowe i bardzo elastyczne. Jego kluczową zaletą jest możliwość etapowej rozbudowy wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Aby zwiększyć wydajność zakładu, wystarczy dodać kolejne układnice. Aby zwiększyć pojemność instalacji, należy dodać kolejne regały.

Towary dostarczane są bezpośrednio do stacji obsługi. Rozwiązanie to sprawia, że kompletacja odbywa się w jednym miejscu, co wyklucza konieczność przemieszczania się operatora. Niniejszy system dedykowaliśmy najdrobniejszym partiom towaru, których obsługa manualna wiązała się z licznymi błędami i dużym nieporządkowaniem.

 

System umożliwia składowanie pojemników dla pojedynczych oraz podwójnych głębokości, a szczelina pomiędzy pojemnikami wynosi zaledwie 40 mm. Rozwiązanie to przekłada się na dużą pojemność magazynu w przeliczeniu na 1 metr bieżący. Warto podkreślić również, że dysponujemy możliwością podpięcia systemu Miniload do sieci, dzięki czemu nadzorujemy pracę maszyny i reagujemy na błędy i awarie zdalnie.

Zadbaj o prawidłowe utrzymanie ruchu z Nedcon Silesia

Szukasz dostawcy rozwiązań dla magazynów przy zakładach produkcyjnych, który rozumie założenia, z jakimi wiąże się utrzymanie ruchu? Skontaktuj się z naszymi opiekunami inwestycji – posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z przedstawicielami branży produkcyjnej. Dołącz do ponad 1000 zadowolonych przedsiębiorstw i zadbaj o płynne utrzymanie ruchu w magazynie.