Systemy magazynowe: części składowe

Aby systemy magazynowe mogły zapewniać wsparcie w obsłudze magazynu na każdym etapie prac, muszą one uwzględniać następujące podsystemy:

  • system do zarządzania magazynem (ang. WMS – Warehouse Management System), przeznaczony do kontroli nad ruchem towarów,
  • system regałów do składowania, będący częścią wypracowanej metody przechowywania towarów,
  • system transportu wewnętrznego, który usprawni przepływ towarów.

Polecane produkty

Antresole magazynowe
Miniload
Regały przepływowe