Stal, czyli stop żelaza z węglem, to bez wątpienia jeden z najważniejszych surowców przemysłowych, wykorzystywanych m.in. przez liczne przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej. Magazynowanie stali to proces, na który wpływ ma m.in. postać, w jakiej gromadzony jest ten surowiec – wśród najczęściej składowanych w magazynach produktów należy wymienić m.in.: pręty, belki podłużne czy kręgi. Jakie czynniki należy uwzględnić, aranżując składowanie stali w danym obiekcie?

Dlaczego odpowiednie magazynowanie stali jest tak istotne?

Stal to tworzywo o bardzo dużej gęstości – metr sześcienny tego surowca może ważyć ponad 7800 kg. Nawet niewielkie pozornie elementy cechują się znaczną masą, a regały muszą wyróżniać się wysoką nośnością, zapewniając wydajną organizację przestrzeni składowania, wykorzystując dostępne miejsce w maksymalnym możliwym zakresie.

W naszej codziennej pracy często doświadczamy sytuacji, w których stal jest składowana w sposób chaotyczny, np. układana bezpośrednio na posadzce, co przekłada się na ograniczony dostęp do poszczególnych partii materiału. Właściwy dobór regałów i konstrukcji do magazynowania stali może znacząco zwiększyć efektywność przepływu materiału i kontroli zapasów, czyniąc codzienną pracę wydajniejszą i mniej podatną na czynniki losowe.

Magazynowanie stali – jak przechowywać poszczególne produkty?

Forma, w jakiej składowana jest stal (zarówno w charakterze komponentu, jak i gotowego produktu, przeznaczonego do dalszej drogi), ma kluczowy wpływ na strukturę regałów magazynowych. Jakie są najczęściej wykorzystywane produkty ze stali i jaki rodzaj regałów należy do nich dobrać?

  • blacha w formie arkuszy – w przypadku arkuszy blachy najlepszym rozwiązaniem są duże regały do obsługi manualnej oraz konstrukcje automatyczne, wyposażone w wysuwane półkami, które ograniczają ryzyko wygięcia płyt,
  • drut w krążkach – do przechowywania stalowych drutów zrolowanych w krążki warto wykorzystać odpowiednie podkładki, dzięki którym komponenty można układać w niewielkie, stabilne stosy, oszczędzając przestrzeń w magazynie,
  • profile stalowe – wykonane ze stali elementy o nietypowych gabarytach, takich jak profile, rury czy pręty, zaleca się składować na regałach dłużycowych, dostosowanych do specyfiki takich materiałów.

Jakie są kluczowe zasady magazynowania stali i wyrobów hutniczych?

Magazynowanie stali i wyrobów hutniczych powinno być dostosowane do rodzaju produktu, uwzględniając specyficzne wymagania, dotyczące prętów stalowych, kręgów, belek czy płaskich kształtów. Magazyn stali powinien być zaprojektowany z myślą o maksymalizacji wykorzystania dostępnej przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu do poszczególnych partii materiału. Ważne jest, aby regały i inne konstrukcje magazynowe były stabilne i dostosowane do nośności składowanych wyrobów.

Pomimo że magazynowanie stali na zewnątrz nie jest wykluczone, ważne jest, aby uwzględnić potencjalne ryzyko korozji i zastosować odpowiednie środki ochronne w przypadku długotrwałego eksponowania materiału na warunki atmosferyczne, takie jak preparaty antykorozyjne. Proces magazynowania stali musi również uwzględniać aspekty bezpieczeństwa, chroniąc materiał przed przypadkowym przemieszczeniem lub upadkiem.

Czy magazynowanie stali musi odbywać się wewnątrz obiektu?

Wybierając regały przystosowane do magazynowania stali warto pamiętać, że proces ten może przebiegać również na zewnątrz magazynu czy hali produkcyjnej. W sytuacji, gdy stal będzie poddawana dalszej obróbce, ewentualna warstwa rdzy zostanie usunięta w trakcie kolejnych etapów prac. Z pomocą mogą przyjść również środki antykorozyjne, chroniące surowiec przed zanieczyszczeniami oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Stojące na zewnątrz regały mogą być uzbrojone w dach i rynny, tworząc zabezpieczenie przez deszczem oraz śniegiem. Instalacje te muszą być zakotwione do betonowego fundamentu, a i ich parametry konstrukcyjne odpowiednio przeliczone, uwzględniając m.in. możliwą siłę wiatru.

Czym powinny cechować się wysokiej jakości regały?

Wśród najważniejszych parametrów, jakimi powinny wyróżniać się regały do magazynowania stali, warto wyróżnić przede wszystkim stabilność oraz trwałość. Bezawaryjne osadzenie konstrukcji w podłożu jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich kotew. Za trwałość konstrukcji odpowiada zastosowanie stali gorącowalcowanej, wykazującej się dobrą odpornością na duże obciążenie. W przypadku konstrukcji, przeznaczonych do montażu na zewnątrz, zalecane jest również cynkowanie ogniowe, które czyni je bardziej odpornym na czynniki atmosferyczne.

Propozycja Nedcon Silesia: regały typu honeycomb

Realizując projekt dla jednego z naszych klientów, szukającego właściwych rozwiązań do magazynowania stali, zaprojektowaliśmy regał automatyczny, przeznaczony do składowania materiałów dłużycowych.

Przedstawiony powyżej schemat regału typu honeycomb cechuje się bardzo korzystnymi parametrami w zakresie wykorzystania dostępnej przestrzeni. System ten zapewnia nam bezpośredni dostęp do każdej wiązki materiału, uzyskując przy tym wysoką efektywność procesów.

Zaprojektowana przez nas konstrukcja miała prawie 15 metrów wysokości i przeznaczona była do składowania materiału o wadze 1500 kg i długości 7000 mm. Podobnie jak w przypadku każdej konstrukcji, przeznaczonej do obsługi za pomocą automatycznej układnicy, kluczową rolę pełniła dokładność montażu( 1:1000 czyli 1 mm odchylenia dopuszczalny na 1 m )oraz stabilność samej konstrukcji, na którą ma wpływ m.in. odpowiednie przymocowanie konstrukcji kotwami chemicznymi do posadzki.

Dlaczego warto postawić na regały od Nedcon Silesia?

Nasza marka posiada wieloletnie doświadczenie w działaniach dla branży przemysłowej. Tworzone przez nas regały do magazynowania stali zapewniają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, gwarantując przy tym wygodny dostęp do składowanych jednostek, zapewniając bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i towarom. Już dziś skontaktuj się z naszymi opiekunami inwestycji i przekonaj się, dlaczego warto inwestować w nowoczesne rozwiązania do magazynowania stali.