Zastanawiasz się, które z dostępnych na rynku konstrukcji magazynowych pomogą Ci przyspieszyć proces kompletacji zamówień, oszczędzając jednocześnie cenne miejsce w magazynie? Przepływowe regały grawitacyjne mogą być rozwiązaniem, którego szukasz. Zapoznaj się z charakterystyką tego typu instalacji i poznaj korzyści, płynące z ich wdrożenia.

Jak działają regały grawitacyjne?

Najważniejszym wyróżnikiem tego typu regałów są zamontowane w nich rolki. Wykorzystanie siły grawitacji w procesie składowania przyczynia się do szybszego kompletowania zamówień i umożliwia zredukowanie liczby dotychczasowych ścieżek komunikacyjnych poprzez umieszczenie kolejnych towarów w sąsiadujących ze sobą strefach (regały grawitacyjne półkowe, regały przepływowe półkowe).

Odpowiedzialni za realizację zleceń pracownicy mogą liczyć na zauważalne skrócenie dotychczasowej trasy, a samoczynne przemieszczanie się towarów do dostępnego dla pracowników poziomu odbywa się drogą całkowicie kontrolowaną i w sposób bezpieczny dla ludzi i oraz przechowywanych towarów. Sprawna i bezawaryjna kompletacja zamówień jest możliwa m.in. dzięki regulacji nachylenia rolek, dzięki czemu łatwiej można dopasować je do charakterystyki poszczególnych towarów.

Regały grawitacyjne w układzie FIFO

Regały grawitacyjne, stosowane w przypadku układu typu First In, First Out, określa się mianem przepływowych. Systemy składowania, oparte o tego typu instalacje, korzystają z dwóch korytarzy, znajdujących się po dwóch stronach danej konstrukcji – jeden służy do odkładania składowanych jednostek do właściwego kanału, drugi pozwala na pobieranie towaru. Warto podkreślić, że ścieżki te działają niezależnie względem siebie, dzięki czemu magazynowanie odbywa się szybciej i wydajniej.

Pracownik magazynu umieszcza składowany towar z jednej strony regału – ładunek przemieszcza się pod wpływem grawitacji na koniec konstrukcji. Instalacja posiada nieznaczny spadek, dzięki czemu produkt trafia na drugi koniec w stanie nienaruszonym. W momencie, w którym dany towar zostanie pobrany z regału, pozostałe jednostki przesuną się o jedno miejsce w dół.

Regały grawitacyjne w układzie LIFO

W ramach układu Last In, First Out istnieje możliwość wdrożenia regałów typu push-back – konstrukcji, w których odkładanie i wydawanie jednostek odbywa się z jednej strony regału, dzięki czemu zajmują one mniej miejsca w magazynie. Należy pamiętać jednak, że zastosowane w regałach push-back rozwiązania konstrukcyjne sprawiają, że w jednym kanale przepływowym powinny znajdować się jednostki tego samego rodzaju towaru.

W momencie załadunku danej jednostki do regału, pozostałe towary przemieszają się w głąb konstrukcji – pobieranie jednostki do wydawania odbywa się w sposób analogiczny do regałów przepływowych, właściwych dla układu FIFO.

Dlaczego warto postawić na regały grawitacyjne?

Korzyści, związane z instalacją konstrukcji wykorzystujących siłę grawitacji, wykraczają poza oszczędność miejsca w magazynie czy szybszą kompletację zamówień. To rozwiązanie, które z powodzeniem stosować można w magazynach o dużej rotacji gromadzonych jednostek. Regały grawitacyjne doskonale sprawdzają się również w charakterze łączników pomiędzy wydzielonymi strefami w magazynie, ułatwiając organizację wysyłki towarów z obiektu.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat korzyści, jakie zapewniają regały grawitacyjne? Skonsultuj się z naszymi opiekunami inwestycji – przeanalizujemy potrzeby Twojego magazynu i dobierzemy optymalne rozwiązania projektowe, dopasowane do realiów w codziennej pracy.