Leki, preparaty medyczne czy różnego rodzaju suplementy to towary, których produkcja i magazynowanie wiąże się z pewnymi restrykcjami. Obowiązujące w tym zakresie przepisy mają zagwarantować, że dane produkty dotrą do odbiorcy w nienaruszonym stanie i zagwarantują pełną skuteczność bez ryzyka powikłań czy kłopotów zdrowotnych. W poniższym artykule przyjrzymy się najważniejszym zasadom, z jakimi wiąże się przechowywanie leków oraz przedstawimy rozwiązania techniczne, które ułatwiają ten proces.

Poznaj zasady przechowywania leków w magazynie

Bezpieczne przechowywanie leków wiąże się przede wszystkim z przestrzeganiem wytycznych Nadzoru Farmaceutycznego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Tzw. DPD stanowi zbiór procedur, których nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości wytwarzanych leków. Dokument ten dotyczy m.in. przestrzegania instrukcji i wytycznych, weryfikacji stanu technicznego urządzeń i półproduktów oraz stosowania się do przepisów BHP.

Jednym z najważniejszych wymogów, jakim podlega przechowywanie leków w magazynie, jest monitorowanie i rejestrowanie temperatury oraz wilgotności na etapie transportu i składowania. Jakiekolwiek odstępstwa od przyjętej normy powinny być zgłaszane np. za pomocą systemu SMS. Równie istotnym działaniem jest osłonięcie towarów przed dostępem promieni UV czy zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, która powinna być w stanie zapewnić 1,5-krotną wymianę całego powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny.

Przechowywanie leków a bezpieczeństwo i zdrowie osób zażywających

Odpowiednie przechowywanie lekarstw to nie tylko obowiązujący wymóg prawny,  ale również istotny element zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób, które te leki zażywają. Niewłaściwe warunki przechowywania mogą prowadzić do zmiany właściwości leków, co z kolei może mieć negatywne skutki dla zdrowia pacjentów. Jest niezwykle istotne, aby każdy magazyn leków stosował się do rygorystycznych zasad magazynowania leków, które zapewniają im odpowiednią temperaturę, wilgotność, a także ochronę przed światłem i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Odpowiedzialność za magazynowanie leków jest wspólnym zadaniem producentów, dystrybutorów oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw, mając na uwadze nadrzędny cel, jakim jest bezpieczeństwo pacjenta. Poprzez ścisłe przestrzeganie zasad przechowywania lekarstw możliwe jest znaczące zmniejszenie ryzyka związanego z ich zażywaniem, co przekłada się na lepszą ochronę zdrowia i życia.

Jaka powinna być temperatura i wilgotność przechowywania leków?

Odpowiednie warunki przechowywania leków w magazynie są kluczowe dla zachowania ich skuteczności i bezpieczeństwa użytkowania. Wytyczne dla większości najczęściej stosowanych leków wskazują, że idealna temperatura powinna oscylować w granicach od 15 do 25°C. Warto mieć jednak na względzie, że niektóre specyfiki, takie jak insulina czy szczepionki, wymagają niższych warunków temperaturowych – często w zakresie 2-8°C.

Równie istotna jest kontrola wilgotności, która nie powinna przekraczać 65-70%, aby uniknąć degradacji produktów i zapewnić ich długotrwałą stabilność. Stosowanie się do tych wytycznych minimalizuje ryzyko utraty skuteczności preparatów i gwarantuje skuteczne przechowywanie leków. Wilgotność i temperatura są zatem dwoma podstawowymi parametrami, które muszą być ściśle monitorowane, aby zapewnić odpowiednią jakość i bezpieczeństwo przechowywanych produktów.

Czy przechowywanie leków w magazynie może być prostsze?

Przechowywanie leków to złożony proces, do którego należy podchodzić z najwyższą starannością. Warto pamiętać jednak, że nakładane na obiekt wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności nie są jedynym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę. Co zrobić, aby usprawnić przechowywanie leków? Poniżej prezentujemy asortyment dodatkowy do regałów półkowych, dzięki którym procesy magazynowe mogą stać się znacznie prostsze.

  1. Przegrody półek wykonane z blachy lub z siatki, które są wciskane bezpośrednio do perforacji w półce. Wysokość pomiędzy poszczególnymi półkami może być ściśle dopasowana do oczekiwań użytkownika – wśród najczęściej stosowanych przegród najbardziej popularne są przegrody o wysokości ok. 100 i 200 mm.
  2. Listwy etykietowe, przyklejane na front półki, które umożliwiają wprowadzenie opisu miejsca lub kodu kreskowego dla poszczególnych produktów.
przegrody w regałach magazynowych
  1. Szuflady o nośności ok. 50 kg, które są wyposażone w dodatkowe przegrody. Konstrukcje te doskonale sprawdzają się przy składowaniu drobnych i delikatnych produktów zarówno w magazynach, jak i w laboratorium.

Jak odpowiednio zabezpieczyć magazyn z lekami?

Oferowane przez nas rozwiązania pozwalają wydzielić strefę zamkniętą, pozwalając na dostęp wyłącznie autoryzowanym osobom. Pracujemy z projektami, które umożliwiają zamknięcie zarówno boków, jak i pleców poszczególnych regałów. Konstrukcje te można ogrodzić za pomocą zamykanej bramki – to bardzo skuteczne rozwiązanie, stosowane np. w celu wygrodzenia magazynu z lekami narkotycznymi.

Opisane powyżej regały możemy użytkować na dwa sposoby – umieszczając je bezpośrednio na posadzce lub zabudować je wielopiętrowo, uzyskując w ten sposób efektywne wykorzystanie kubatury magazynu.

Zastanawiasz się, jak wdrożyć przechowywanie leków w magazynie?

Skontaktuj się z naszymi opiekunami inwestycji – na przestrzeni lat przeprowadziliśmy ponad 1 000 projektów dla największych przedsiębiorstw w Polsce, działających w sektorach handlu, produkcji czy w przemyśle. Dołącz do zadowolonych klientów marki Nedcon i zobacz, jak możemy Ci pomóc.