Przedsiębiorcy zajmujący się przechowywaniem i dystrybucją elementów instalacji sanitarnych nierzadko stają przed trudnym zadaniem, związanym z przystosowaniem dostępnej przestrzeni do charakterystyki towarów o zróżnicowanych gabarytach i masie. Które z najczęściej stosowanych regałów magazynowych okażą się najlepiej przystosowane do składowania rur, kształtek czy poziomów kanalizacyjnych?

Branża sanitarna w organizacji przestrzeni magazynowej

Systemy sanitarne to ogół instalacji budowlanych, stosowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków – ich zadaniem jest zaopatrzenie poszczególnych pomieszczeń w wodę, gaz czy powietrze. Wśród najważniejszych instalacji składowych, będących częścią szeroko rozumianego systemu sanitarnego, należy wymienić układy:

  • grzewcze,
  • wodne,
  • kanalizacyjne,
  • wentylacyjne,
  • widne.

Do branży sanitarnej należy zaliczyć również producentów oraz dystrybutorów kluczowych urządzeń zasilających (takich jak kotły czy pompy) oraz urządzenia wykorzystujące przesyłane media (grzejniki, baterie łazienkowe). Nieodzownym elementem kompleksowej instalacji sanitarnej są również przewody oraz rury łączące urządzenia zasilające z końcowymi, wykorzystującymi transportowaną wodę, gaz czy powietrze. Które rodzaje regałów magazynowych sprawdzają się najlepiej przy gromadzeniu powyższych produktów?

Regały dłużycowe

Konstrukcje te z powodzeniem wykorzystywane są przy wszelkiego rodzaju materiałach budowlanych o nietypowych gabarytach, które muszą być przechowywane „w jednym kawałku” – przykładem takich jednostek są m.in. rury o zróżnicowanych średnicach. Ze względu na możliwość przystosowania rozstawu słupów do charakterystyki składowanych towarów, regały dłużycowe mogą gromadzić wszelkiego rodzaju rury i przewody o długości nawet kilku metrów.

regały wspornikowe w wąskiej przestrzeni magazynowej

Regały paletowe

Regały tego typu są przystosowane do gromadzenia europalet, będących standardowym nośnikiem towarów podczas transportu. Instalacje paletowe doskonale nadają się przechowywania produktów wielko- oraz małogabarytowych w ilości hurtowej. Ich uniwersalny charakter sprawia, że bardzo dobrze sprawdzają się w wydajnym transporcie jednostek również w obrębie magazynu (np. ze strefy składowania do strefy wysyłki).

Regały półkowe

Regały półkowe wykorzystywane są w gromadzeniu materiałów drobnych. Ich budowa sprzyja precyzyjnej kontroli bieżącego stanu magazynowego i pozwala na szybkie przygotowanie wysyłek do dalszej drogi. Instalacje te są w pełni konfigurowalne – pracownicy magazynu mogą bez przeszkód dostosować wysokość poszczególnych półek do wymiarów gromadzonego towaru.

Zautomatyzowane regały półkowe

Kolejnym interesującym rozwiązaniem dla branży sanitarnej są zautomatyzowane konstrukcje regałowe, zapewniające stałą kontrolę zapasów i umożliwiające automatyczną inwentaryzację. Składowane na nich pojemniki są przyjmowane i wydawane przez samodzielne roboty – ich poruszanie się w obrębie magazynu jest możliwe dzięki modułowym regałom, które można rozbudowywać zgodnie z bieżącymi potrzebami w sposób przypominający budowę z klocków.

W trakcie wykonywanych przez nas realizacji wielokrotnie korzystaliśmy z rozwiązań Boxss, opracowywanych przez firmę Loopstore. Dostarczane przez markę rozwiązania umożliwiają trzykrotne zwiększenie pojemności i nawet pięciokrotnie większą wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi o połowę.

regał miniload na pojemniki z jedną układnicą

Antresole

Antresole i podesty to uniwersalny sposób na uzyskanie dodatkowej powierzchni składowania, którą można przeznaczyć pod kolejne regały lub wydzielenie kolejnej strefy magazynowej. Aby zapewnić możliwie najwyższą wydajność, antresole magazynowe mogą być zaprojektowany w sposób kompatybilny z regałami dłużycowymi, paletowymi i półkowymi.

Pozostały asortyment dodatkowy

W sytuacji, w której wydajne składowanie komponentów z branży sanitarnej będzie wiązać się z koniecznością zapewnienia jak najbardziej precyzyjnego podziału przechowywanych jednostek, z pomocą może przyjść rozbudowany asortyment dodatkowy, taki jak wieszaki, kosze czy separatory. Dobór takich elementów jest poprzedzony analizą na wczesnych etapach działań projektowych.

Jesteś ciekaw, jakie rozwiązania możemy zaproponować Twojej firmie?

Marka Nedcon Silesia od wielu lat pomaga przedsiębiorcom wydobyć maksimum potencjału z wykorzystywanych przez nich magazynów. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania i wykonywania regałów magazynowych, które w pełni dostosowujemy do potrzeb naszych klientów. Chcesz poprawić organizację swojego magazynu z komponentami sanitarnymi? Już dziś skontaktuj się z naszymi doradcami klienta i dowiedz się, które z oferowanych przez nas rozwiązań zapewnią Twojej marce największe korzyści.