Zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową nieustannie wzrasta. Aby wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, należy zadbać o jak najbardziej wydajny przepływ towarów w obrębie magazynu. Jakie czynniki mają największy wpływ na procesy magazynowania? Zapoznaj się z naszymi poradami, które pomogą Ci ustalić kluczowe aspekty optymalnego składowania jednostek.

1.     Procesy magazynowania a metody zarządzania zapasami

Jednym z najbardziej fundamentalnych czynników, wpływających na wydajność procesów składowania, jest dobór odpowiedniej metody zarządzania gromadzonymi jednostkami. Aspekt ten należy uwzględnić przede wszystkim w przypadku przechowywania towarów o ograniczonym terminie ważności (np. żywności). Wśród najważniejszych metod zarządzania zapasami warto wyróżnić przede wszystkim:

  • FIFO (First In, First Out) – w pierwszej kolejności strefę opuszczają towary, które umieszczono w niej najwcześniej,
  • LIFO (Last In, First Out) – najpóźniej wprowadzone jednostki są pierwsze do wydania,
  • FEFO (First Expired, First Out) – w pierwszej kolejności wyprowadzane są jednostki o najkrótszym terminie przydatności do spożycia.

2.     Dobór odpowiedniego typu regałów

Warto pamiętać również, że procesy magazynowania odbywają się najwydajniej w sytuacji, gdy wykorzystywane w magazynie regały są kompatybilne z gromadzonymi jednostkami. Do najczęściej spotykanych typów konstrukcji należą m.in.:

  • regały paletowe – gromadzące (najczęściej ustandaryzowane) palety, służące do magazynowania produktów w ilościach hurtowych, np. artykuły spożywcze bądź materiały budowlane,
  • regały półkowe – większość towarów, których nośnikiem nie jest paleta, a kartony lub skrzynie.
Regały półkowe pomalowane proszkowo na jasny kolor. Pólki w regałach oznaczone są żółtymi etykietami. Na połowie regałów na pólkach znajdują się kartony.

Rys.1. Regały półkowe z kartonami na drobne elementy.

3.     Regularna kontrola stanu wyposażenia i warunków pracy

Analizując procesy magazynowania nie należy zapominać o istotnej roli, jaką bez wątpienia odgrywają czynniki losowe, takie jak możliwe usterki regałów. Warto upewnić się, że w firmie znajduje się odpowiednio przeszkolony PRSES, czyli osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo wyposażenia magazynu.

Do jej zadań należy przeprowadzanie regularnych kontroli i eliminowanie z użycia konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu ludzi oraz towarów. Warto pamiętać, że inspekcje samych regałów warto uzupełnić sprawdzeniem stanu podłoża czy właściwej szerokości ścieżek pomiędzy poszczególnymi regałami.

4.     Koordynowanie przyjmowania i wydawania jednostek

Na procesy magazynowania wpływają również czynniki zewnętrzne, które nie są bezpośrednio związane z samą organizacją pracy w magazynie. Do aspektów tych należy zaliczyć m.in. przyjmowanie dostaw przekazanych przez producentów oraz wydawanie towarów poszczególnym przewoźnikom. Warto dołożyć wszelkich starań, aby nieustannie usprawniać koordynację pomiędzy współpracującymi firmami, dzięki czemu zaoszczędzą one zarówno czas, jak i pieniądze.

Planujesz gruntowną przebudowę magazynu?

Choć procesy magazynowania można usprawnić na wiele sposobów, należy liczyć się z sytuacją, w której dalsze poprawki będą wymagać wysokich nakładów pieniężnych, związanych z gruntowną przebudową. Naszemu doświadczeniu zaufało już ponad 1000 przedsiębiorców z całej Polski, którzy powierzyli nam zadanie zaprojektowania i stworzenia nowego magazynu. Dołącz do zadowolonych klientów Nedcon Silesia i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci zwiększyć wydajność w codziennej pracy.