Nasze wieloletnie doświadczenie z pracą dla branży motoryzacyjnej pokazuje, że magazyny dla takich firm mierzą się z licznymi wyzwaniami, takimi jak gromadzenie materiałów niebezpiecznych czy składowanie produktów o skrajnie zróżnicowanych gabarytach, wymagających zastosowania kilku typów regałów.

Nedcon Silesia stworzył magazyn części zamiennych dla wiodącego dystrybutora części motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia warsztatowego, działającego w ramach 50 filii na terenie całego kraju. Naszym zadaniem była budowa centrum dystrybucyjnego o dużej pojemności i wydajności, które będzie odpowiadać na rosnące potrzeby marki. Zapoznaj się z przygotowanym przez nas artykułem i dowiedz się, jak osiągnęliśmy stawiany przez klienta cel.

antresole z regałami półkowymi

Magazyn części zamiennych – najważniejsze wyzwania podczas realizacji projektu

Stworzenie magazynu części zamiennych okazało się procesem bardzo złożonym. Podjęte prace wymagały nie tylko dużego doświadczenia w kwestiach projektowych, lecz również nieustannego czuwania nad kluczowymi detalami zawartymi w tym bardzo rozległym projekcie.

Jednym z największych wyzwań okazała się synchronizacja działań wszystkich podwykonawców, pracujących przy budowie magazynu części zamiennych. Skala projektu sprawiła, że jego realizacja zajęła niemal 5 lat (z niewielkimi przerwami, spowodowanymi przede wszystkim epidemią koronawirusa). Warto podkreślić również, że już po ostatecznym zatwierdzeniu zamówienia, zdecydowano się wprowadzić istotne zmiany projektowe, w ramach których musieliśmy:

 • rozszerzyć wszystkie ścieżki (o łącznej długości ponad 1 km) między regałami o szerokości 1 m o dodatkowe 10 cm z powodu wdrożenia instalacji tryskaczowej, zgodnej z wytycznymi NFPA (National Fire Protection Association),
 • dodać przegrody w regałach,
 • wymienić płytę wiórową na kratę w części ścieżek ze względu na kwestię oddymiania.

Pokazuje to, że mimo włożonego wysiłku i poświęconego czasu, trzeba być cały czas otwartym na ewentualne wyzwania i modyfikacje bo projekt może cały czas ewaluować.

Jak rozwiązaliśmy kwestię współpracy z innymi wykonawcami?

Projekt magazynu części zamiennych wymagał ścisłej koordynacji podejmowanych przez nas działań z pracami realizowanymi przez dostawców przenośników, instalacji tryskaczowej oraz instalacji niskoprądowej, zespołu elektryków, jak również samego procesu budowy. Osiągnięcie zakładanego celu stało się możliwe dzięki sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi pracującymi przy wznoszeniu magazynu firmami i nadzorowaniu punktów stykowych pomiędzy naszymi pracami.

Warto wspomnieć również, że od momentu rozpoczęcia realizacji prac, projektant Maciej Sokółka każdego tygodnia odwiedza plac budowy magazynu. Bezpośrednia komunikacja z innymi wykonawcami pomaga nam w sprawnej realizacji założonych zadań i pozwala uniknąć wszelkich przestojów i niejasności.

Jakie konstrukcje wykorzystaliśmy w projekcie?

Z racji na duże zróżnicowanie gabarytów składowanych jednostek, przygotowany przez nas magazyn części zamiennych składa się z kilku rodzajów systemów i regałów. W centrum dystrybucyjnym zaprojektowaliśmy m.in.:

 • regały paletowe – standardowe konstrukcje, przystosowane do gromadzenia palet, będących podstawowym nośnikiem w procesach logistycznych. Regały tego typu doskonale sprawdzają się zarówno przy towarach o regularnych kształtach, jak i jednostek o nietypowych gabarytach;
 • regały półkowe – jeden z najczęściej stosowanych rodzajów wyposażenia magazynu, które ułatwiają błyskawiczną kompletację zamówień na towary o drobnych gabarytach. Regały półkowe można również rozbudować za pomocą licznych akcesoriów;
 • regały wide-span – specjalne regały półkowe, oparte o konstrukcję regałów paletowych, które charakteryzują się dużą rozpiętością i doskonale sprawdzą się przy pojemnikach lub towarach średniej wielkości. Jednostki są składowane na poziomach belkowych, wypełnioną stalowymi profilami lub siatką, jak również płytą wiórową;
wysokie regały półkowe
 • podesty gorącowalcowalne – podesty przemysłowe, które zostały wykonane z profili hutniczych, cechujących się wysoką wytrzymałością.

Magazyn części zamiennych w liczbach

W naszym projekcie użyliśmy:

 • ponad 650 ton stali,
 • prawie 11 500 m2 płyty,
 • ponad 1 600 m2 kraty,
 • ponad 20 000 m2 półek siatkowych – rozwiązanie to było wymogiem zarówno instalacji ppoż., jak i samego klienta, który użytkował dotychczas system z takimi półkami i był zadowolony z jego funkcjonalności;
 • ponad 30 000 separatorów siatkowych – tak duża liczba separatorów wynika przede wszystkim z ogromnej różnorodności składowanego przez klienta towaru. Prócz separatorów siatkowych występują tu również separatory rurowe na tłumiki oraz elementy karoserii, rurki do składowania elementów wiszących czy specjalne wieszaki pod przewody hamulcowe.
regały półkowe z kratą

Co sprawiło, że nasze prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem?

Owocna realizacja projektu magazynu części zamiennych jest możliwa dzięki sprawnej komunikacji pomiędzy wykonawcami oraz czuwaniem nad harmonogramem ich prac. Kluczową rolę pełnią cykliczne spotkania z innymi wykonawcami na placu budowy. Projektant mgr inż. Maciej Sokółka, na bieżąco rozwiązują wszystkie kwestie i niejasności, zdobywając nową wiedzę i doświadczenie od podwykonawców. Obserwowanie prac na miejscu pomaga nam sprawniej realizować kolejne projekty i jeszcze lepiej rozumieć zagadnienia związane z zakresem ochrony ppoż. czy właściwym przepływem materiału. Bez znaczenia nie pozostaje fakt, że projektant zarządza tematem od samego początku i pozostaje czynnie zaangażowany do momentu podpisania protokołu przekazania systemu do użytkowania.

Szukasz firmy, która przeprowadzi dla Ciebie kompleksową realizację projektu nowego magazynu? Chcesz powierzyć ten projekt firmie, która doskonale wie, jak wiele uwagi wymaga proces budowy, w który zaangażowanych jest wielu niezależnych podwykonawców? Skontaktuj się z Nedcon Silesia i wykonaj pierwszy krok ku inwestycji w nowoczesny magazyn.