Współpraca z naszymi klientami zawsze zaczyna się od dogłębnej analizy, której zadaniem jest ustalenie najważniejszych potrzeb i oczekiwań, stawianych przed projektem nowego magazynu. Jedną z najbardziej istotnych kwestii, które omawiamy w pierwszych fazach działań, jest określenie przeznaczenia obiektu. Jakie funkcje i zadania magazynów wyróżniamy? Czy jedna przestrzeń składowania może łączyć w sobie kilka funkcjonalności?

O czym mówią nam funkcje magazynu?

Rola, jaką pełni magazyn, jest ściśle związana zarówno z przeznaczeniem samego obiektu, jak i charakterem gromadzonych w nim produktów. Funkcje magazynów w systemie logistycznym to kwestia, której warto poświęcić szczególną uwagę na jak wcześniejszych etapach projektu. Dobra komunikacja pomiędzy inwestorem a projektantem pozwala wydobyć z magazynu maksimum potencjału i dostosować go do błyskawicznie zmieniających się realiów danej branży. Jakie są najważniejsze funkcje magazynów, które determinują stosowane w nich rozwiązania konstrukcyjne?

Funkcja dystrybucyjna

Magazyny o charakterze dystrybucyjnym skupiają się przede wszystkim na wysyłaniu zamówień do klientów oraz przyjmowaniu ewentualnych zwrotów. Wśród najważniejszych branż, w których dominuje ten typ magazynów, warto wymienić przede wszystkim szeroko pojęty e-commerce (np. sklepy odzieżowe czy z elektroniką użytkową).

Aby usprawnić procesy dystrybucyjne, coraz więcej przedsiębiorców decyduje się inwestować rozwiązania automatyczne, które wspierają kompletację bieżących zamówień i pomagają nadzorować aktualny stan magazynowy. Szczególnie dobrze sprawdzają się rozwiązania zintegrowane z systemami do zarządzania zasobami magazynu.

Funkcja handlowa

Z funkcją handlową magazynów mamy do czynienia przede wszystkim w wielkopowierzchniowych marketach i sklepach budowlanych. To obiekty wzniesione w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu oferującego sprzedaż hurtową bądź detaliczną, które umożliwiają szybkie uzupełnienie braków w samym sklepie lub pomagają skompletować zamówienia hurtowe. Wyposażenie magazynów handlowych może być niezwykle zróżnicowane – o najczęściej stosowanych regałach dla danej branży pisaliśmy wielokrotnie na naszym blogu.

Cross-docking – funkcja przeładunkowa

Cross-dockingiem nazywamy metodę dystrybucji towarów, wykluczająca w łańcuchu dostaw ich magazynowanie. Dochodzi do tzw. przeładunku kompletacyjnego – otrzymany od dostawcy towar jest błyskawicznie kierowany w dalszą drogę. Działanie tego typu skraca czas realizacji zamówień, dzięki czemu klient końcowy szybciej otrzyma zamówione produkty. Funkcja cross-dockingowa może być wdrażana w różnych fazach łańcucha dostaw, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się w magazynach o zróżnicowanych profilach działalności.

Funkcja produkcyjna

Podobnie jak w przypadku obiektów o funkcji handlowej, magazyny produkcyjne znajdują się zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie głównego zakładu. Ich zadaniem jest zazwyczaj gromadzenie jednostek pomiędzy kolejnymi etapami w procesie produkcji – od surowców i prefabrykatów, poprzez półprodukty do gotowych jednostek, opuszczających fabrykę, aby udać się w drogę do konsumentów i pośredników.

Klasyfikacja rodzajów magazynów ze względu na funkcje – pozostałe warianty

Oprócz wymienionych powyżej najczęściej stosowanych rodzajów magazynów, które klasyfikuje się głównie na podstawie pełnionych przez nie funkcji warto wymienić m.in. magazyn celny i magazyn konsygnacyjny. Dwa specyficzne typy obiektów, które umożliwiają optymalizację procesów celnych i zarządzanie towarem na zasadzie konsygnacji (nabywca dystrybuuje nabyty od sprzedawcy towar jest przed dokonaniem formalnego zakupu), co jest kluczowe m.in. dla franczyz, firm międzynarodowych i importujących towary z zagranicy. Kolejnym, wartym wspomnienia rodzajem magazynu, jest magazyn produkcyjny, który odgrywa niezastąpioną rolę w łańcuchu dostaw przemysłowych, umożliwiając przechowywanie surowców, półproduktów oraz gotowych wyrobów. Obiekty, takie jak magazyn rozdzielczy, są niezbędne do efektywnej dystrybucji produktów do końcowych odbiorców, w tym sklepów detalicznych i klientów indywidualnych.

Nie jesteś pewien, które funkcje magazynów okażą się dla Ciebie najważniejsze?

Choć przytoczone powyżej funkcje i zadania magazynów pomagają ustalić uproszczone potrzeby klienta, nowo powstały magazyn może okazać się wypadkową kilku z opisanych powyżej aspektów. Chcesz upewnić się, że projekt przestrzeni składowania będzie uwzględniać wszystkie potrzeby Twojej firmy? Skontaktuj się z naszymi opiekunami inwestycji – wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby zrealizowany obiekt wychodził naprzeciw oczekiwaniom Twojego przedsiębiorstwa.