Podesty robocze a antresole robocze i magazynowe

Zadaniem antresol magazynowych jedno i wielopoziomowych jest zapewnienie dodatkowej powierzchni składowania lub kompletacji jednostek magazynowych w hali. Podesty robocze spełniają zazwyczaj funkcję konstrukcji pomocniczych dla logistyki magazynowej. Mamy tu na myśli przede wszystkim wszelkie konstrukcje wsporcze pod urządzenia transportowe (przenośniki), umożliwiające także dostęp do maszyn, np. w celu serwisowania, bądź pozwalające na swobodną komunikację pomiędzy ciasno usytuowanym wyposażeniem magazynu.

 Fot. 01 Typowe platformy robocze/komunikacyjne w centrum logistycznymbranży obuwniczej.

Na czym polega specyfika projektowania podestów roboczych?

Projektowanie podestów roboczych (inaczej nazywanych również platformami) przebiega zupełnie inaczej niż pozostałych konstrukcji, oferowanych przez Nedcon Silesia. Przystępując do nowego projektu, koncepcja logistyczna zabudowy całego magazynu zazwyczaj jest już gotowa. Czynnik ten determinuje kształt, geometrię oraz schemat statyczny konstrukcji.

Chcąc zapewnić podparcie przenośników biegnących piętrowo (jeden nad drugim), nie jest możliwe zastosowanie klasycznych stężeń prętowych, które pozostałyby w kolizji z podpieranymi urządzeniami. Należy wtedy wykonstruować sztywne ramy, które zapewnią stabilność całego ustroju. Taki układ ogranicza od razu asortyment dostępnych profili do projektowania – odpowiednim wyborem w tym wypadku (przynajmniej w płaszczyźnie ramy) będą hutnicze profile gorącowalcowane, które pozwolą na efektywną pracę konstrukcji (Fot. 03). Uzyskanie takiego efektu przy użyciu zimnogiętych profili cienkościennych (stosowanych powszechnie w branży regałowej) byłoby bardzo trudne i nieekonomiczne. Takie podejście wymaga od konstruktora wszechstronnej wiedzy projektowej, zarówno z zakresu tradycyjnych konstrukcji stalowych, jak i cienkościennych profili giętych na zimno.

Jakie wymogi musza spełniać podesty robocze?

Platformy projektuje się w oparciu o normę PN-EN 14122 (część 1-4). Norma ta zawiera wszelkie wytyczne dotyczące wymiarów przejść, gabarytów schodów, barierek, drabin itd. Podane w niej są również wymagania dotyczące wytrzymałości oraz sztywności poszczególnych elementów tego typu konstrukcji.

Wymagania tej normy różnią się w pewnym stopniu od tych, które zostały zawarte w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (np. schody). Z tego powodu przed przystąpieniem do projektowania, należy upewnić się, czy podesty będą traktowane jako wyposażenie hali, czy jako jej część. Uzgodnienia te powinny być konsultowane z inwestorem oraz w porozumieniu z architektem. Procedury te sprawią, że łatwiej unikniemy błędów wynikających z nieporozumień, które w konsekwencji mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów lub wydłużenia czasu realizacji inwestycji.

Stopień skomplikowania projektu (tworzoną konstrukcję zazwyczaj należy „dopasować” do pozostałych branż) bardzo często powoduje, że pożądane jest użycie oprogramowania 3D przy opracowaniu projektu. Niektóre projekty stawiają ten wymóg jako jeden z warunków przystąpienia firmy do przetargu.

Fot. 02. Platforma robocza opracowana w programie 3D.
Fot. 03. Zrealizowana inwestycja.

Cechy budowy podestów roboczych

Z przytoczonych wyżej powodów wynika, że podesty robocze powinny cechować się różnorodnym kształtem oraz geometrią i składać się z różnych rodzajów profili stalowych. Sytuacja projektowa, przed którą zostanie postawiony konstruktor, będzie miała również wpływ na schemat statyczny.

Ze względu na zastosowane elementy konstrukcyjne, najczęściej spotykane podesty robocze to:

a) Konstrukcje wykonane w całości z hutniczych profili gorącowalcowanych o sztywnych węzłach w jednym lub dwóch kierunkach.

Fot. 04. Konstrukcja wsporcza pod przenośniki magazynowe usztywniona w obu kierunkach – magazyn dystrybucyjny

b) Konstrukcje mieszane – sztywne ramy w jednym kierunku z profili gorącowalcowanych, połączone belkami cienkościennymi i stężone profilami prętowymi w drugim

Fot. 05. Platformy umożliwiające dostęp do automatycznego systemu magazynowego.

c) Konstrukcje w całości wykonane z kształtowników cienkościennych, giętych na zimno w obu kierunkach, stabilizowanych stężeniami prętowymi.

Fot. 06. Platformy stabilizujące przenośniki ślimakowe oraz umożliwiające swobodną komunikację w magazynie.

Podłogę platform roboczych wykonuje się zazwyczaj z płyty wiórowej lub kraty stalowej. Głównym kryterium inwestora przy wyborze danego rozwiązania są zazwyczaj względy ekonomiczne oraz ochrona przeciwpożarowa. Przykładem takiego rozwiązania jest np. przezierna krata, która pozwala na przepływ wody z instalacji tryskaczowej na niższe poziomy konstrukcji. Oba rodzaje rozwiązań wymagają jednak przeprowadzenia analizy, określającej ewentualne wystąpienia nacisków punktowych, które mają zawsze negatywny wpływ na podłogę.

W przypadku zainstalowania kraty należy położyć nacisk na kwestie związane z BHP. Jej oczko powinno być dobrane z uwzględnieniem osób pracujących na niższym piętrze – oczka kraty powinny być na tyle drobne, żeby nie mogły przepuścić niczego o średnicy większej niż kilkanaście mm.

Ze względu na ponoszony koszt oraz słabsze właściwości mechaniczne, perforowane panele stalowe zwykle nie znajdują zastosowania jako podłoga platform roboczych.

Fot. 07. Platformy z pokryciem z płyty wiórowej oraz stopnie schodowe wykonane z kraty.

Poszukując odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, należy przyjrzeć się rozmaitym, przeprowadzonym już inwestycjom. Z pewnością znaleźć można zrealizowane projekty, których projektanci postawili na inne systemy konstrukcyjne. Jednakże, rozwój branży automatycznej sprawił, że platformy obsługowe stały się integralną i niezbędną częścią wielu hal przemysłowych – zarówno o przeznaczeniu magazynowym jak i produkcyjnym.

Ze względu na znaczną liczbę aspektów, związanych z projektowaniem podestów roboczych, niektóre z nich zostały jedynie zasygnalizowane. Aby omówić wszelkie ewentualne niejasności w zakresie planowej inwestycji, związanej z powyższym tematem, gorąco zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Nedcon Silesia. Doświadczona kadra naszej firmy z pewnością udzieli profesjonalnej pomocy i pomoże w optymalnej oraz terminowej realizacji zadania.

Autor:
Mgr inż. Paweł Bogucki, Kierownik Działu Technicznego w Nedcon Silesia Sp. z o.o.
Podjął pracę w Nedcon Silesia 13 lat temu, pracował kolejno na stanowiskach Projektant, Statyk oraz Kierownik Działu Technicznego
Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej