Układy technologiczne magazynów, a organizacja pracy – na co należy zwrócić uwagę?

10 listopada 2020
Nedcon

Układem technologicznym magazynu nazywamy plan rozmieszczenia i synergicznego współdziałania stref funkcjonalnych, w których realizuje się kolejne fazy procesu magazynowego. Przy czym magazyn zdefiniowano jako punktowy element infrastruktury transportowo-logistycznej, zdolny do realizacji zadań związanych z dystrybucją dóbr fizycznych.

Układy technologiczne magazynów, a organizacja pracy – na co należy zwrócić uwagę?

Nedcon
10.11.2020

Układem technologicznym magazynu nazywamy plan rozmieszczenia i synergicznego współdziałania stref funkcjonalnych, w których realizuje się kolejne fazy procesu magazynowego. Przy czym magazyn zdefiniowano jako punktowy element infrastruktury transportowo-logistycznej, zdolny do realizacji zadań związanych z dystrybucją dóbr fizycznych.

Obiekt magazynowy zdefiniowano jako: „punktowy element infrastruktury w sieci logistycznej dysponujący budowlami, urządzeniami, systemami transportu wewnętrznego oraz technologią i organizacją, koniecznymi do wykonywania zadań dystrybucji lub zaopatrzenia, w tym; buforowania (składowania), rozdziału i agregacji, przekierowania oraz zmiany postaci fizycznej materiałów w sieci logistycznej. Obiekty magazynowe będące elementami infrastruktury punktowej pełnią funkcje ogniw spajających większe struktury sieci logistycznych, determinując przy tym ich wydajność i efektywność.


Masz pytania?