Inspekcje, szkolenia i serwis

Celem wizyty profesjonalnego Inspektora jest identyfikacja możliwych zagrożeń i podjęcie odpowiednich kroków zapobiegających uszkodzeniom powstającym podczas codziennego użytkowania regałów. W efekcie ograniczają Państwo kosztowne przestoje i unikają strat finansowych spowodowanych awarią systemu składowania.

Po zakończonej inspekcji sporządzany jest raport z wszelkimi zastrzeżeniami oraz niezbędnymi naprawami, które należy przeprowadzić celem zwiększenia optymalności pracy magazynu i bezpieczeństwa jego użytkowników. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów na nowe – Nedcon Silesia dostarczy Państwu w odpowiednio krótkim czasie ofertę dostosowaną do potrzeb wynikających z przeprowadzonej kontroli.

Jesteś zainteresowany współpracą lub potrzebujesz fachowego doradztwa? Skontaktuj się z nami!