Spotkanie grupy roboczej CEN w Madrycie

W dniach 20-21.06 w Madrycie odbyło się spotkanie grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC344/WG1 w którym uczestniczył pracownik Naszej firmy – Mariusz Kołodziejczak. Grupa ta pracuje nad rewizją normy EN 15512 do projektowania regałów wysokiego składowania. Dzięki udziałowi w tych pracach na bieżąco zdobywamy najnowszą wiedzę techniczną dotyczącą regałów, ale także wpływamy na wyznaczanie standardów bezpieczeństwa w tego rodzaju konstrukcjach.