+48 71 780 42 71 | sales@nedcon.pl

REGAŁY WJEZDNE

Regały wjezdne są przeznaczone do składowania dużych partii jednorodnego towaru w skrzyniach lub na paletach, którego nie można składować blokowo. Zapewnia ono maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu.

Co wyróżnia regały wjezdne NEDCON:

  • możliwość zaprojektowania regałów obsługiwanych jednostronnie, dwustronnie i przejezdnych,
  • możliwość dopasowania szerokości kanałów do wózka i wymagań klienta,
  • bardzo mocne i odporne, żeliwne nosy belek wjezdnych ,
  • szyny prowadzące z profilu gorącowalcowanego z zintegrowaną ochroną czołową chronią przed uszkodzeniami i znacznie ułatwiają bezpieczną obsługę.

Czytaj więcej

REGAŁY WJEZDNE

Regały wjezdne (tzw. drive-in) są przeznaczone do składowania dużych partii jednorodnego towaru w skrzyniach lub na paletach, którego nie można składować blokowo. Zapewniają one maksymalne wykorzystanie kubatury magazynu i mogą być projektowane jako bloki jednostronne, dwustronne, a nawet przejezdne, gdzie składowanie odbywa się w porządku FIFO (first in – first out, pierwsze weszło – pierwsze wyszło). Szerokość kanału w regałach NEDCON możemy dostosować do każdego wózka, a także do każdego ładunku – nawet takiego z dużymi przewisami.

REGAŁY PALETOWE WJEZDNE – SOLIDNA KONSTRUKCJA

Nasze regały wjezdne charakteryzują się bardzo stabilną konstrukcją oraz solidnymi i bardzo wytrzymałymi akcesoriami. Nasz produkt wyróżnia się na rynku dzięki mocnym, żeliwnym nosom naprowadzającym, oraz prowadzeniom wykonanym z gorącowalcowanego profilu ze zintegrowaną ochroną z blachy grubości 5mm.

Zapewniają one zwiększoną odporność na przypadkowe uderzenia przy pozycjonowaniu ładunku i wózka, gdy operator wjeżdża do kanału. Dzięki sprawdzonemu systemowi stężeń regały przejezdne NEDCON są bardzo sztywne i dają poczucie bezpieczeństwa nawet, gdy są bardzo wysokie, ale także, gdy mają kanały o głębokości dostosowanej nawet dla kilkunastu palet. Wszystkie Nasze konstrukcje spełniają wymogi bezpieczeństwa stawiane przez najbardziej aktualne normy Europejskie i branżowe.

Czytaj mniej
Copyright © Nedcon Silesia 2015
KONTAKT DO OPIEKUNÓW INWESTYCJI
OPIEKUNOWIE INWESTYCJI
Woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, wielkopolskie

Andrzej Włodarczyk
+48 602 483 108
sales@nedcon.pl
Woj. wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie

Ruben Nooitgedagt
+ 48 602 258 800
sales@nedcon.pl
Woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Anna Iwanowicz
+48 512 112 171
sales@nedcon.pl
Woj. pomorskie, mazowieckie,
lubelskie, kujawsko-pomorskie,
łódzkie, podlaskie

Zbigniew Marcjaniak
+48 602 483 109
sales@nedcon.pl