+48 71 780 42 71 | sales@nedcon.pl

PRODUKTY DORADZTWO SERWIS I SZKOLENIA
INSPEKCJE, SZKOLENIA I SERWIS

Celem wizyty profesjonalnego Inspektora jest identyfikacja możliwych zagrożeń i podjęcie odpowiednich kroków zapobiegających uszkodzeniom powstającym podczas codziennego użytkowania regałów. W efekcie ograniczają Państwo kosztowne przestoje i unikają strat finansowych spowodowanych awarią systemu składowania.

Po zakończonej inspekcji sporządzany jest raport z wszelkimi zastrzeżeniami oraz niezbędnymi naprawami, które należy przeprowadzić celem zwiększenia optymalności pracy magazynu i bezpieczeństwa jego użytkowników. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów na nowe – Nedcon Silesia dostarczy Państwu w odpowiednio krótkim czasie ofertę dostosowaną do potrzeb wynikających z przeprowadzonej kontroli.

Inspekcje:
Inspektor:
Bartosz Zduński
+48 798 876 089
b.zdunski@nedcon.pl
Szkolenia i serwis:
Inspektor:
Dariusz Jesionowski
+48 668 809 089
d.jesionowski@nedcon.pl
Copyright © Nedcon Silesia 2015
KONTAKT DO OPIEKUNÓW INWESTYCJI
OPIEKUNOWIE INWESTYCJI
Woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, wielkopolskie

Andrzej Włodarczyk
+48 602 483 108
sales@nedcon.pl
Woj. wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie

Ruben Nooitgedagt
+ 48 602 258 800
sales@nedcon.pl
Woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Anna Iwanowicz
+48 512 112 171
sales@nedcon.pl
Woj. pomorskie, mazowieckie,
lubelskie, kujawsko-pomorskie,
łódzkie, podlaskie

Zbigniew Marcjaniak
+48 602 483 109
sales@nedcon.pl